Arkivarie/forskningsassistent

Arkivarie/forskningsassistent

Annons: 26215241
Yrke: Arkivarie
Arbetsgivare: Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Arbetets ort: Jokkmokk, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-07-01
Publiceringsdatum: 2022-06-14Presentation:


Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum söker en

Arkivarie och forskningsassistent

Arkivet är en del av Ája, Ájttes öppna bibliotek och arkiv. Arkivet har ansvaret för diarieföring och för att ordna och förteckna arkivmaterial inom museets ämnesområden. I arkivet ingår förutom det egna ämbetsarkivet arkiv från enskilda arkivbildare som skänkt eller deponerat dessa till Ájtte. Arkivalierna består dels av traditionella pappershandlingar, dels av fotografiska bilder samt av ljudinspelningar i både digital och analog form. Arkivet har också en omfattande samling av tidningsklipp samt en kopiesamling med arkivmaterial från andra arkivinstitutioner. Ájtte bedriver forskning i samverkan med olika universitet och startar nu tre nya forskningsprojekt som handlar om samisk markanvändning och naturresursexploatering i Sápmi.

Arbetsuppgifter

Arkivarien/forskningsassistenten kommer att dela sin tid mellan arkivet och forskningsprojekten.

I arkivariens uppgifter ingår att ordna och förteckna arkivalier, att göra dem tillgängliga samt att ge service till allmänhet och forskare. Att initiera en utveckling av arkivverksamheten med ökad kännedom och tillgängliggörandet av arkivmaterial, arbeta med etikfrågor samt öka kontakterna med utbildnings- och samiska arkiv- institutioner i Sápmi är viktiga fokusområden som Du kommer jobba med. Här ingår även sedvanligt arkivariearbete på både övergripande och praktisk nivå och vid behov vara backup till registraturen.

I förlängningen blir uppgifter att samordna, projektleda och driva utveckling av arbetssätt och verksamhet inom det samiska arkivområdet viktiga. Projekt för digitalisering samt arbete för ett framtida e-arkiv inom museet verksamhet aktualiseras tillsammans med annan utveckling av verksamheten i relation till omvärlden.

I forskningsassistentens arbetsuppgifter ingår att att bistå projektledare och forskare i genomförandet av forskningsprojekten. Det innebär tex. organisation och förberedelser av möten, forskshops, intervjuer, hantering av insamlad data, kommunikation med olika aktörer, samt genomförande av enklare litteratursammanställningar, historisk dokumentation och idéhistorisk analys.

Kvalifikationer

Akademisk examen historia, statsvetenskap, rättsvetenskap, samiska språk eller annan lämplig ämneskombination tillsammans med 40 p arkivvetenskap eller motsvarande arkiverfarenhet. Kunskaper i samisk kultur och samiska språk är meriterande liksom erfarenhet av digital dokumenthantering och arkivering. Insikter i samisk markanvändning och naturresurspolitik inom det samiska området är också en merit.

Övrigt

Tjänsten är placerad i Jokkmokk vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Museet eftersträvar jämn könsfördelning i organisationen och välkomnar både kvinnliga och manliga sökande.

Arbetstid/Varaktighet

Tjänsten är tillsvidare med omfattning 100%. Vi söker dig som är tillgänglig relativt omgående med tillträde snarast. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Lön

Museet tillämpar individuell lönesättning.