Doktorand i polymera kompositmaterial

Doktorand i polymera kompositmaterial

Annons: 26226551
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-07
Publiceringsdatum: 2022-06-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Ta tillfället i akt och genomför dina doktorandstudier i en dynamisk forskningsmiljö i samarbete med världsledande industri och universitet. Institutionen för teknikvetenskap och mate-matik vid Luleå tekniska universitet erbjuder personer med ambition och intresse att genomföra forskarutbildning inom ämnet Polymera Kompositmaterial att ansöka om doktorandtjänst.

Forskningsämnet är inriktat mot fiberarmerade polymera material och har pågående forskning med avseende på nya material, tillverkning samt modellering av kompositers egenskaper. Fors-kargruppen deltar kontinuerligt i nationella och internationella forskningsprojekt. En del av forskningen syftar till att validera experimentellt verifierade fysikaliska fenomen genom ut-veckling av relevanta materialmodeller, medan andra är mer material- eller tillverkningsinrik-tade. Utbildningsverksamhet, inklusive internationella program på master- och doktorandnivå (EEIGM, AMASE, etc.) är en integrerad del av verksamheten. Gruppen tillhör Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Projektbeskrivning
Projektet ”Durability of Composites for Hydrogen Delivery and Storage” (CHEST) är en del av forskarskolan på Center for Hydrogen Energy Systems Sweden (CH2ESS). CH2ESS är en forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitet, i nära samarbete med svensk industri inom vätgasområdet. För mer information om CH2ESS, besök vår hemsida: https://www.ltu.se/centres/CH2ESS?l=en.

Det aktuella projektet definieras med fokus på utveckling av en fossilfri vätgastransport i Sverige. Projektet avser att vid Luleå tekniska universitet bygga upp en stark plattform för forskning inom polymerer och kompositer för användning i vätgas under högt tryck. Projektet är ett samarbete mellan två ämnen vid Luleå tekniska universitet; Polymera Kompositmaterial och Maskinelement. Personalen från dessa ämnen kommer att fungera som handledare för doktoranden.

Det vetenskapliga/teknologiska syftet med projektet är att designa lättviktspolymerkompositmaterial för användning i högtrycksvätgasbränsletankar och leveranssystem. Med fokus på åldring av polymerer/kompositer under snabbt växlande tryck/temperatur i vätgasmiljö.

I projektets referensgrupp ingår industrirepresentanter från Oxeon, GKN och SKF, företag som uttryckt intresse för projektet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar både teoretiskt och praktiskt arbete. Vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du förväntas arbeta självständigt och ta stort ansvar för forskningsprojektet. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom får du möjlighet att prova på lärarrollen samt få värdefull erfarenhet av handledning.

Som doktorand i detta projekt kommer man bjudas in att delta i ett nätverk “Network of Young Scientists (NYS)” inom CH2ESS. NYS arrangerar studiebesök, workshop och övriga intressanta aktiviteter för att öka deltagarnas karriärmöjligheter i framtiden.

Kvalifikationer
För att betraktas som behörig för anställning krävs civilingenjörsexamen eller magisterexamen inom materialteknik, maskinteknik, kemi, teknisk fysik eller likvärdigt. Dokumenterad erfarenhet från projekt och/eller utbildningsprogram/kurser relaterade till kompositmaterial samt erfarenhet av modellering av fysikaliska materialbeteenden (inklusive numeriska simuleringar) och karaktärisering är fördelaktigt. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska krävs. Kunskaper i svenska är meriterande.

Vi värdesätter en motiverad kandidat med personliga egenskaper som är relevanta för utbildning på forskarnivå, såsom förmåga att arbeta i team, en vilja att inhämta mer kunskap samt vara en bra lagspelare. Kunskaper som är relevanta för det aktuella projektet, till exempel specialiserade kurser, är meriterande.

En utförlig beskrivning av studieplanen för utbildning på forskarnivå i Polymera Komposit-material kan hämtas: Studieplaner för forskarutbildning inom Polymera Kompositmaterial

För ytterligare information om ett specifikt ämne, se:
• Tekniskt vetenskapsområde Allmänna studieplaner
• Mer information om gruppen / ämnet

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring sås som undervisning och/eller administration upp till maximalt 20% av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Prof. Roberts Joffe +46 920–491940, Roberts.Joffe@ltu.se

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Om möjligt, bifoga gärna examensarbete eller presentation från examinationen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1893-2022
Sista ansökningsdag: 7 augusti 2022