Specialpedagog till Örnässkolan 7-9

Specialpedagog till Örnässkolan 7-9

Annons: 26231070
Yrke: Specialpedagog
Arbetsgivare: Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-30
Publiceringsdatum: 2022-06-17Presentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + MIDNATTSSOL + SKÄRGÅRD + NÄRHET + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + VÄRLDSARV + DRÖMARBETE + TRYGGHET + GRÖN INDUSTRI + LIVSPUSSEL + NATUR + KULTUR + NÖJESLIV + SPÄNNANDE JOBB + SPELA ROLL + DU

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Örnässkolan är en F-9 skola som ligger centralt placerad i bostadsområdet Örnäset. I vår skola går i dagsläget cirka 450 elever, varav 300 i klasserna 7-9. Inom upptagningsområdet återfinns Furuparkskolan och Tallkronanskolan.
Vår skola präglas av mångfald och vi som arbetar här står upp för en miljö som bygger på trygghet, respekt, tolerans och alla människors lika värde. Vi har via våra förstelärare en medveten satsning på undervisning i svenska som andraspråk, språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt inom matematik. När det gäller matematiken pågår ett treårigt utvecklings – och forskningsprojekt tillsammans med Umeå universitet. Ett projekt som vi har stora förhoppningar om att det kommer att forma det elevnära pedagogiska arbetet genom att vi i än större utsträckning tar hänsyn till individens utveckling sett över tid.

Vi känner en stolthet över vår moderna idrottshall samt den multiarena som inspirerar elever till vistelse och rörelse utomhus. I närområdet finns dessutom utmärkta möjligheter att befinna sig ute i naturen. Därutöver bedrivs all undervisning i våra egna lokaler, vilket gör att eleverna inte behöver förflytta sig utanför området under sina skoldagar.

Inflytande och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något som vi fokuserar extra på i samverkan med våra elever. Detta såväl i lärandesituationer som i vårt väl fungerande elevråd. Kunskaper inom de olika ämnena görs tillgängliga via de digitala plattformar som skolans pedagoger är väl förtrogna med. Digitalisering är ett verktyg som kan såväl förenkla som inspirera till lärande och därför också ett område som vi ständigt strävar efter att utveckla. Detta utan att för den skull göra avkall på den mer traditionella undervisningen. Vi har som målsättning att kunskap och inlärning ska tillgängliggöras med varierande metoder för alla våra elevers bästa, oavsett vilka förutsättningar och förmågor som den enskilda eleven förfogar över.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som specialpedagog riktad till årskurserna 7-9. Arbetet sker i nära samverkan med högstadiets andra specialpedagog, med det lokala elevhälsoteamet samt med skolans övriga pedagoger. Arbetet som specialpedagog innefattar bland annat att handleda kollegor i det elevnära arbetet när det kommer till anpassningar, särskilt stöd, kartläggningar, pedagogiska utredningar samt vid upprättandet av åtgärdsprogram. I arbetet ingår även att vara ett stöd i olika situationer för elever med särskilda behov.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad specialpedagog, gärna med erfarenhet av processinriktat förändringsarbete inom grundskolan, detta med förankring i aktuell skolforskning. Du besitter en förmåga att bemöta såväl komplexa som vardagliga frågor och arbetsuppgifter på ett strukturerat, ansvarstagande sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet kräver en lyhördhet och en god förståelse för människors olika förutsättningar. Du har en fallenhet för att skapa relationer, att samarbeta samt att vara tydlig i såväl talade som skrivna ord.

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Hos oss spelar du roll!
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Nyfiken på jobb? jobbailuleakommun.se