Socialpedagog till Centrumskolan ref.nr.115/22

Socialpedagog till Centrumskolan ref.nr.115/22 [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26245114
Yrke: Behandlingsassistent/Socialpedagog
Arbetsgivare: Kalix Kommun
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-06-29
Publiceringsdatum: 2022-06-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent/SocialpedagogPresentation:


Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, särskola, gymnasium, kulturskola samt vuxenutbildning i kommunen. Utbildningsförvaltningens vision är ”landets bästa förskola och skola” där elever utbildas för att vara väl rustande för vidare studier och kommande arbetsliv. Fokus ligger på lärande i ett livslångt perspektiv och målet är en förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö.

Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. Skolan har idag 190 elever. På skolgården finns gräs- och grusplan för fotboll och utelek på sommaren samt isbana under vintern. Inom närområdet finns även skidspår för längdåkning och konstgräsplan. Skolgården har lekredskap med gungor, klätterställningar och sandlådor. Vi har under de senaste åren utvecklat rastverksamheten där rastlärare tillsammans med eleverna hela tiden för en dialog hur vi på bästa sätt nyttjar den fina skolgård vi har på Centrumskolan.
Utbildningen omfattar förskoleklass, åk 1-6, särskola samt fritidsverksamhet. Eleverna i grundskolan är organiserade i årskursvisa klasser. Lärarna på lågstadiet undervisar i en årskurs medan lärarna på mellanstadiet arbetar som ämneslärare. Åk 1-3 har under skoldagen samverkan med fritidshemmet. Centrumskolans vision är att tillsammans bygga en skola där alla känner trygghet och studiero samt att vi har en arbetsmiljö där alla får möjlighet att lyckas. Tillsammans i arbetslagen sätter vi eleverna i centrum och har höga förväntningar på alla elever. Vårt mål är att alla elever uppnår kunskapskraven i alla ämnen varje skolår samt att alla elever får växa socialt och känner trygghet, trivsel och studiero under hela sin skoldag.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att arbeta på individ- och gruppnivå med elever i åk 1-6. Dina arbetsuppgifter ingår bland annat att arbeta med och stödja elever som har sociala -och beteendesvårigheter. Stötta undervisningen inom KiVa-metoden. Du kommer arbeta i nära samarbete med elev, vårdnadshavare, lärare samt skolans elevhälsa. Din roll är oerhört viktigt för oss och därför är du också en viktig kugge i vårt gemensamma EHT-arbete när vi jobbar med kartläggning och individuella stöd. Självklart finns det också en del administrativt arbete i din roll, då vi jobbar med hög och jämn kvalitet i såväl undervisning som elevhantering. Du kommer att arbeta nära dina lärar- och EHT-kollegor och elever.

Kompetenser
Vi ser att du är utbildad socialpedagog eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget. Du har en god förmåga att se, och ge stöd till eleven och hens vårdnadshavare i skolmiljön. Varje elev är unik och din uppgift är att
- komplettera ämneslärarna med din kompetens,
- tillsammans med lärarna stödja elevernas lärande,
- bygga trygga relationer med våra elever och genom detta
- erbjuda eleverna strategier, verktyg och handledning för att elevernas förutsättningar att nå målen ska öka.
- hålla i ledarskapsutbildning för åk 6
Centrumskolan är en KiVa-skola - ”KiVa – Skola utan mobbning”. Utbildning inom Kiva-metoden är meriterande.
För att du ska trivas på Centrumskolan tänker vi oss att du är positiv, engagerad och lösningsinriktad samt att du ser arbetslagets gemensamma arbete som en styrka. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tillsvidareanställning på heltidmed tillträdesdag: 2022-08-17
Ansökningar tas emot t.o.m. 2022-06-29.

Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktpersoner
Rekryterande chef
Malin Johansson, 0923-651 89
Fackliga företrädare
Maria Rönnqvist Lärarförbundet 0923-125 13, 0923-652 73
Therese Innergård Lärarnas Riksförbund 070-317 53 52

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.