Yrkeslärare Fordons- och transportprogrammet ref.nr.116/22

Yrkeslärare Fordons- och transportprogrammet ref.nr.116/22

Annons: 26251249
Yrke: Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Arbetsgivare: Kalix Kommun
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-07-01
Publiceringsdatum: 2022-06-23

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Lärare i gymnasieskolan - yrkesämnenPresentation:


Utbildningsförvaltningen ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden och utifrån gällande lagstiftning, för verksamheten inom förskola, grundskola, särskola, gymnasium, kulturskola samt vuxenutbildning i kommunen. Utbildningsförvaltningens vision är ”landets bästa förskola och skola” där elever utbildas för att vara väl rustande för vidare studier och kommande arbetsliv. Fokus ligger på lärande i ett livslångt perspektiv och målet är en förskola och skola där varje barn och elev ges möjlighet att lyckas i en lugn och trygg miljö.

Furuhedsskolanerbjudertolvnationellaprogram fördeladepåsjuyrkesprogramoch fem högskoleförberedandeprogram, introduktionsprogrammetmed fyraolikaspår, gymnasiesärskolasamtlärlingsutbildning. Skolanharidagcirka600 eleverfrämstfrånKalixmen ävenfrånettantalandrakommuner. EtthundratalpersonerarbetarvidFuruhedsskolan. Furuhedsskolansamarbetarmed ettantalexternautbildningsanordnareoch haräveninternationellaelevutbyten. Vårvision är”landetsbästaskola” därvi utbildareleversom ärvälutrustadeförvidarestudier och kommandearbetsliv. Måletären skoladärvarjeelev gesmöjlighetatt lyckasi en lugnoch tryggmiljö. Varjeelev ska fåutvecklasutifrånsinaförutsättningar, i en gemenskapdärlärarenutmanaroch stöttartill framgång. Tillsammansskaparvi en arbetsmiljödärallakännersig trygga, uppskattadeoch delaktiga.

Arbetsuppgifter
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen på Fordons- och transportprogrammet, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete. Du kommer att ingå i ett arbetslag där vi samarbetar och hjälps åt. Även samarbete med elever och vårdnadshavare är en viktig del av uppdraget.Visöker dig som brinner för att utbilda morgondagens kollegor. Du ska vara flexibel och pedagogisk med ett stort tålamod. Du måste tycka om att arbeta med ungdomar och ha en vilja att dela med dig av dina kunskaper.För att lyckas i uppdraget som fordonslärare hos oss behöver du ha arbetat några år på verkstad, stor eller liten, ha mycket goda kunskaper och erfarenhet inompersonbilar, lastbilar och mobila maskiner, service, felsökning, reparation och reservdelar. Du har förmågan att skapa engagemang och är tydlig i din kommunikation. Du kan leda undervisningen i såväl praktiska som teoretiska delar av utbildningen, där ny teknik ingår som ett naturligt verktyg för att förbättra och utveckla undervisningen.

Kompetenser
Yrkeslärarexamen är meriterande, vi ser gärna att du som ännu inte fått din legitimation eller ännu inte läst yrkeslärarutbildningen också söker jobbet.

Övrigt
Tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag: 2022-08-16 
Ansökningar tas emot t.o.m.2022-07-01.
Välkommen med din ansökan redan idag, urval sker löpande.

Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli.Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan hehandlas enigt dataskyddsförorningen(GDPR).

Kontaktpersoner
Rekryterande chef
Marjo Ekorre, rektor 0923-656 14

Fackliga företrädare
Theres Innergård, LR, 070-317 53 52
Dirk Fischer, Lärarförbundet,073-072 26 31

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.