Processledare Luleå med fokus på en meningsfull fritid

Processledare Luleå med fokus på en meningsfull fritid

Annons: 26255901
Yrke: Fritidsledare
Arbetsgivare: Rädda Barnen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-21
Publiceringsdatum: 2022-06-23

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: FritidsledarePresentation:


OM UPPDRAGET
Region Nord är en av fyra regioner i Rädda Barnens Sverigeprogram och omfattar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. I regionen arbetar drygt 30 medarbetare på våra 6 kontor. Vår medlemsrörelse finns i alla länen. Vi arbetar med Rädda Barnens tre prioriterade områden; barn i migration, barn utsatta för våld och barn som lever i socioekonomisk utsatthet.

Vi söker nu en processledare till Luleå med ett särskilt fokus på meningsfull fritid som jobbar som en del av På Lika Villkor (PLV), som är Rädda Barnens satsning för långsiktigt barnrättsarbete i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Målet för PLV är att stärka barns och ungas inflytande över frågor som berör dem samt minska diskriminering av barn i socialt och ekonomiskt sårbara områden.

Vi söker en kreativ och självständig person som kan skapa ett förtroende hos barn och stötta dem på olika sätt att själva kräva sina rättigheter. Men som också kan inspirera och engagera andra aktörer att bidra till en bättre situation för barn och unga på Hertsön. Du behöver vara socialt orädd och kunna kroka arm med personer i samhällets alla sfärer. Uppdraget inkluderar bland annat att skapa och främja förutsättningar för operativa och strategiska samarbeten med relevanta föreningar och aktörer lokalt. Du ska också skapa samverkan med Rädda Barnens lokalförening och se till att medlemmar och volontärer har kompetens, förutsättningar och verktyg för att engagera sig i verksamheten. En viktig del av arbete är också påverkansarbete i olika former för att se till att fler barn får sina rättigheter tillgodosedda. Du ska driva planera och genomföra Rädda Barnens lovverksamheter

Du blir framgångsrik i rollen om…

- du har ett intresse för fritid, idrott och lek, är lyhörd och tycker om att samarbeta med både barn och vuxna
- du är initiativtagande, kreativ och lösningsorienterad
- du är organiserad och är bekväm i självledarskap utifrån de ramar som rollen innebär
- kan använda dig av dina styrkor för att bidra till god stämning och motivation
- kan inspirera andra genom ditt engagemang
- är en trygg vuxen som tycker att alla barn har lika värde och rätten att göra sin röst hörd i frågor som berör dem


VEM SÖKER VI?

För att bli framgångsrik/lyckas i rollen ser vi att du som söker har följande kvalifikationer:

- Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete/beteendevetenskapliga ämnen och/eller pedagogisk erfarenhet av professionellt eller ideellt engagemang nära och tillsammans med barn och unga

- Erfarenhet av barn- och ungdomsfrågor i socioekonomiskt utsatta/sårbara områden
- Erfarenhet av att arbeta med organisering och verka konsultativt, stödjande och kapacitetsstärkande med föreningar/samarbetsorganisationer och med boende i socioekonomiskt utsatta områden
- Kunskaper om mänskliga rättigheter och normkritik
- Erfarenhet av framgångsrikt arbete med att bygga partnerskap och samarbete tillsammans med olika organisationer, näringsliv och offentlig sektor


Meriterande är:

- Erfarenhet av arbete eller engagemang i civilsamhället och av innovativa arbetssätt
- Språkkunskaper, exempelvis persiska, dari, somaliska, tigrinja och/eller arabiska
- En stark merit är god förankring och stort nätverk i Luleå


Personliga egenskaper som vi ser är viktiga för att lyckas i rollen är att du levererar resultat och tar personligt ansvar. Du fattar i god tid effektiva beslut och använder din sakkunskap. Vi ser också att du samarbetar effektivt med andra.Alla medarbetare inom Rädda Barnen förväntas självklart efterleva våra värderingar. (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/om-oss/riktlinjer-och-policys/vad-betyder-vara-varderingar-201201-1.pdf) (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/om-oss/riktlinjer-och-policys/vad-betyder-vara-varderingar-201201-1.pdf) 08-69 89 349 eller Verksamhetsansvarig Anna Waara anna.waara@rb.se 070-2500343. OBS from 1/7 är det semester och vi är ej tillgängliga på telefon och svar på mail kan dröja. Då vi är noga med att vara en säker arbetsplats för barn ber vi om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning.

HÄR (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/om-oss/riktlinjer-och-policys/info-om-villkor-210127.pdf) hittar du information om våra anställningsvillkor. Då vi har en anonymiserad rekryteringsprocess ber vi dig att inte ange personliga uppgifter när du svarar på eventuella urvalsfrågor och vi använder endast CV och inte personligt brev i ansökan.Rädda Barnen strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar självklart alla sökande. I samband med ansökan ber vi dig att ladda upp ditt CV och eventuellt svara på urvalsfrågor, notera att vi inte använder personligt brev i samband med ansökan. Vi är noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Alla medarbetare förväntas följa våra viktiga riktlinjer som handlar om trygghet och säkerhet för alla, samt våra värderingar och etiska riktlinjer. Läs mer om dessa viktiga riktlinjer HÄR. (https://www.raddabarnen.se/om-oss/vara-varderingar/policies-och-riktlinjer/)