Postdoktor i nationalekonomi med inriktning mot bioenergi

Postdoktor i nationalekonomi med inriktning mot bioenergi

Annons: 26269085
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-05
Publiceringsdatum: 2022-06-28

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle har för närvarande cirka 260 anställda som forskar och undervisar inom företagsekonomi, innovationsprocesser och entreprenörskap, musik, teater och samhällsvetenskap, inklusive nationalekonomi. Enheten för nationalekonomi ingår i avdelningen för samhällsvetenskap som även inkluderar ämnena rättsvetenskap, statsvetenskap och historia. Nationalekonomigruppens forskning har ett internationell fokus, en stark tonvikt på tillämpad, policy-orienterad forskning och en inriktning mot naturresurs-, energi- och miljöekonomi.

Ämnesbeskrivning
Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.

Projektbeskrivning
Vi söker nu en disputerad forskare som vill arbeta inom ramen för forskarnätverket Bio4Energy som är ett av regeringens strategiska forskningsområden. I nätverket ingår forskare från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Dessutom ingår forskningsinstituten RISE och ett flertal företag och organisationer. Nätverket är tvärvetenskapligt och syftar till att bland annat analysera effektiva och miljövänliga processer, tekniker och marknader baserade på skoglig råvara.

Arbetsuppgifter
Ditt arbete som postdoktor inkluderar:

- Nationalekonomisk forskning inom området bioenergi (minst 80% av heltid). Forskningen genomförs i nära samarbete med Bio4Energy och du förväntas aktivt delta i nätverkets aktiviteter.

- Möjlighet till institutionstjänstgöring, till exempel undervisning på kandidat-, magister- och doktorandnivå, handleda på kandidat- och magisternivå i nationalekonomi eller att vara biträdande handledare till doktorand (högst motsvarande 20% av heltid).

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom nationalekonomi. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Övergripande kvalifikationskrav inkluderar vetenskapliga meriter samt dokumenterade erfarenheter inom den specificerade forskningsprofilen. För befattningen är den vetenskapliga kompetensen av största betydelse.

Andra bedömningskriterier är, i prioritetsordning:

- Väl dokumenterad erfarenhet av nationalekonomisk forskning med koppling till bioenergi.
- Ett starkt intresse av nationalekonomisk forskning inom bioenergi.
- God kommunikativ förmåga och förmåga att samarbeta med det omgivande samhället.
- God förmåga att ta initiativ och arbeta i tvärvetenskapliga miljöer
- Excellenta kunskaper i engelska, både i skrift och tal.

Meriterande är om du har dokumenterad pedagogisk skicklighet, såsom universitetskurser i pedagogik och erfarenhet från högskoleutbildning.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Robert Lundmark, professor, 0920-49 23 46, robert.lundmark@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, 070-26 82 188, jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR, Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se  

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga även de vetenskapliga arbeten som du i första hand vill åberopa till stöd för din ansökan samt ange minst två relevanta referenspersoner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2667-2022
Sista ansökningsdag: 5 september 2022