Doktorand i produktinnovation

Doktorand i produktinnovation

Annons: 26269688
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-15
Publiceringsdatum: 2022-06-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


- samverkan och innovation för hållbar produktion

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi söker nu en eller flera doktorander till forskningsprojekt som handlar om innovation för hållbar produktion.  Mer specifikt handlar det om att skapa goda förutsättningar för produktionsutveckling för resiliens, hållbarhet och cirkularitet genom nära samverkan mellan inblandade aktörer i värdekedjan, både små och medelstora samt stora företag.

Du kommer att anställas på forskningsämnet produktinnovation som studerar olika aspekter av innovation i produktutvecklingsprocessen, från tidig idéfas till innovation i produktion och livscykelåtaganden. Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med produktinnovation i fokus.

Ämnesbeskrivning
Produktinnovation omfattar teorier och metoder för behovs- och kunskapsdrivna utvecklingsprocesser där produkt- och tjänsteutveckling länkas samman.

Projektbeskrivning
Projekten handlar om att utveckla beslutsstödssystem och ramverk för ett proaktivt arbete med hållbarhet och resiliens i utvecklingen av både nya och befintliga produktionssystem. Forskningen kartlägger viktiga aspekter i ett konkurrenskraftigt, hållbart och resilient produktionssystem samt stötta förmågan i tillverkande företag att skapa framtidssäkra produktionssystem i effektiva industriella värdekedjor, baserade på cirkularitet, i termer av minimalt avfall och långsiktig övergripande hållbarhet, inklusive sociala, ekologiska och långsiktiga ekonomiska värden.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och ska resultera i en doktorsexamen.

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma med högst 20 %. Placeringsort är Luleå.

Doktorandstudierna innebär studieresor, konferensresor och företagsbesök vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens, avdelningens och ämnesområdets verksamhet.

Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar självständigt med forskarutbildningskurser, planering och genomförande av empiriska studier, leda förändringsarbete, skriva vetenskapliga artiklar, samt medverka vid seminarier och konferenser och färdigställa din doktorsavhandling. Förutom bidrag till den akademiska miljön i form av ökad förståelse och kunskap inom ämnet, omsätts forskningsresultaten också i metoder, verktyg och riktlinjer för industriell tillämpning. Arbetet innebär tätt samarbete med representanter från svensk industri.

Du kommer arbeta inom ämnesgruppen för produktinnovation och ingår i de båda ämnesöverskridande forskarskolorna för Creaternity och Människa och teknik vid Luleå tekniska universitet, samt den nationella forskarskolan Produktion2030. Under utbildningen ingår ett antal doktorandkurser, där flera läses tillsammans med doktorander i forskarskolorna. Inom forskarskolorna arrangeras också workshops och konferenser.

Kompetens och erfarenhet
För behörighet krävs civilingenjörsexamen inom något av områdena teknisk design, maskinteknik, industriell ekonomi, innovationsledning, hållbar produktion eller motsvarande. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har god förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift. Svenska är meriterande. Erfarenhet av vetenskapligt arbete samt praktisk erfarenhet av affärsutveckling, hållbarhetsarbete, produktionsstyrning, innovationsledning och förändringsarbete, speciellt i tillverkningsindustrin, är meriterande. Dessutom kräver arbetssättet god samarbetsförmåga. Som doktorand förväntas du kunna jobba självständigt och ha ett driv att färdigställa ditt arbete.

För ytterligare information om Luleå tekniska universitets forskarutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta ämnesföreträdare produktinnovation Anna Öhrwall Rönnbäck 0920-49 3262, anna.ohrwall.ronnback@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, 0920-49 1480, jorgen.normark@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2680-2022
Sista ansökningsdag: 15 september 2022