Universitetslektor i informationssystem

Universitetslektor i informationssystem

Annons: 26272133
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-01
Publiceringsdatum: 2022-06-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


-med inriktning mot informationssäkerhet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Här får du möjlighet att tillhöra en innovativ forskarmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar –att stödja och förstå den digitala transformationen hos företag och i samhället.

Avdelningen för digitala tjänster och system vid Luleå tekniska universitet avser att rekrytera en universitetslektor inom informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet. Avdelningen inkluderar ämnet informationssystem och centrumbildningarna Center för distansöverbryggande teknik samt Center för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Forskningen inom avdelningen fokuserar på en övergripande nivå på en hållbar digital transformation från samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Detta gör vi genom att bedriva undervisning och forskning inom områdena ansvarstagande digital innovation, datadrivet beslutsfattande och informationssäkerhet.

Ämnet inkluderar studier, och utveckling, av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Vid Luleå tekniska universitet fokuserar forskningen på att utveckla kunskap om, samt påverka, den pågående digital transformationen i samhället med målet att bidra till ett hållbart samhälle där vi tar utgångspunkt i lokala förutsättningar för att uppnå en global förändring. Inom ämnet bedriver vi undervisning inom fyra utbildningsprogram: systemvetenskap, digital tjänsteutveckling, datavetenskap (data science) och informationssäkerhet

Ämnesbeskrivning
Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet ansvarar du tillsammans med professorer och andra i ämnet för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå. Som universitetslektor förväntas du stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom informationssäkerhet och bidra till att etablera fältet internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som forskningsområde på vårt universitetsområde i Luleå. Som universitetslektor är du involverad i både ämnets utbildningar med inriktning mot ett strategiskt, operativt och taktiska perspektiv av informationssäkerhet. Forskningen syftar till att bättre förstå, utveckla och sprida kunskap om socio-tekniska faktorer som påverkar informationssäkerhet från dessa perspektiv på en individuell, organisatorisk såväl som samhällelig nivå. Gruppen bedriver forskning främst kring utveckling av teorier, metoder samt verktyg med tonvikt på tillämpning, bevaring och utvärdering av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för både privata och offentliga organisationers informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Tjänsten innebär att du kommer:

- Ansvara för att utveckla, undervisa och examinera kurser inom informationssäkerhet
- Handleda studenter och doktorander samt följa ämnets internationella utveckling
- Arbeta med forskningsuppgifter inom informationssäkerhet (exempelvis söka externa forskningsmedel, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat via akademiska publikationer)
- Vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet

Behörighet
För att vara behörig att bli anställd som universitetslektor behöver du ha:

- Avlagt doktorsexamen i informationssystem eller annat närliggande område, eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Examen måste ha ett fokus på informationssäkerhet eller ett närliggande område.
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (viktas lika):

- Vetenskaplig skicklighet i ämnet informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet (med ett managementperspektiv)
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Kunskap inom informationssäkerhet, eller ett närliggande område
- Erfarenhet av systemutveckling (t.ex. databaser, programmering)
- Erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

De flesta medarbetarna vid ämnet informationssystem är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i Luleå.

För mer information vänligen kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Anna Ståhlbröst 070-624 01 86 anna.stahlbrost@ltu.se
Avdelningschef Johan Wenngren 070-532 32 58 johan.wenngren@ltu.se

Facklig representanter:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2664-2022
Sista ansökningsdag: 1 september 2022