Biträdande professor i informationssystem

Biträdande professor i informationssystem

Annons: 26272958
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-01
Publiceringsdatum: 2022-06-29

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


-med inriktning mot informationssäkerhet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Avdelningen för digitala tjänster och system vid Luleå tekniska universitet avser att rekrytera en biträdande professor inom informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet. Avdelningen inkluderar ämnet informationssystem och centrumbildningarna Center för Distansöverbryggande teknik samt Center för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer.

Arbetsuppgifter
Som biträdande professor i informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet ansvarar du tillsammans med professorer och andra i ämnet för utvecklingen av ämnet på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Som biträdande professor förväntas du stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom informationssäkerhet och bidra till att etablera fältet internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som forskningsområde på vårt universitetsområde i Luleå. En biträdande professor förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag.

Som biträdande professor är du involverad i både ämnets utbildningar med inriktning mot ett strategiskt, operativt och taktiska perspektiv av informationssäkerhet. Forskningen syftar till att bättre förstå, utveckla och sprida kunskap om socio-tekniska faktorer som påverkar informationssäkerhet från dessa perspektiv på en individuell, organisatorisk såväl som samhällelig nivå. Gruppen bedriver forskning främst kring utveckling av teorier, metoder samt verktyg med tonvikt på tillämpning, bevaring och utvärdering av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för både privata och offentliga organisationers informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Tjänsten innebär att du kommer:

- Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser inom informationssäkerhet
- Att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda studenter och doktorander
- Arbeta med forskningsuppgifter inom informationssäkerhet (exempelvis söka, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat via akademiska publikationer)
- Samarbeta med det omgivande samhället

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande ha:


• uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet och vetenskapliga bidrag motsvarande minst två doktorsavhandlingar
• verkat som självständig forskare, exempelvis via:

• forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom som sakkunnig eller granskare
• erfarenhet av att i konkurrens sökt och beviljats externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• deltagit i nationella och/eller internationella forskningsprojekt och publicerat sig tillsammans med forskare i andra forskarmiljöer än den egna


• inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år, om det inte finns synnerliga skäl för annat
• visat pedagogisk skicklighet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
• förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom att:

• tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
• införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhangBedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (viktas lika)

- Vetenskaplig skicklighet i ämnet informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet (med ett managementperspektiv)
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Kunskap inom informationssäkerhet, eller ett närliggande område
- Erfarenhet av systemutveckling (t.ex. databaser, programmering)
- Erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

De flesta medarbetarna vid ämnet informationssystem är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i Luleå.

För mer information vänligen kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Anna Ståhlbröst 070-624 01 86 anna.stahlbrost@ltu.se
Avdelningschef Johan Wenngren 070-532 32 58 johan.wenngren@ltu.se

Facklig representanter:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska

Referensnummer: 2564-2022
Sista ansökningsdag: 1 september 2022