Mark-och exploateringsingenjör

Mark-och exploateringsingenjör

Annons: 26277289
Yrke: Exploateringsingenjör
Arbetsgivare: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-15
Publiceringsdatum: 2022-06-30Presentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + MIDNATTSSOL + SKÄRGÅRD + NÄRHET + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + VÄRLDSARV + DRÖMARBETE + TRYGGHET + GRÖN INDUSTRI + LIVSPUSSEL + NATUR + KULTUR + NÖJESLIV + SPÄNNANDE JOBB + SPELA ROLL + DU

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Luleå växer! Blickarna vänds norrut och stora saker är på gång i vår kommun. Nu skruvar vi upp planeringstakten och
möjliggör för 100 000 Luleåbo år 2040. Vill du få en nyckelroll i planeringen och byggandet av framtidens Luleå är det på
Stadsbyggnadsförvaltningen du ska söka jobb! På Stadsbyggnadsförvaltningen är du en del av ett sammanhang som
värnar hållbarhet och tar ansvar för helheten. Du kommer få ta ett stort ansvar med goda möjligheter att påverka och se
resultat på nära håll.

Vi planerar för 100 000 Lulebor år 2040. För oss innebär det att vi är med och skapar attraktiva och hållbara miljöer med
dagens och framtidens Lulebor i fokus. Hos oss pågår samhällsutvecklingsprojekt geografiskt i hela kommunen och i olika
skalor. Vi söker dig som är intresserad av att jobba med något av följande;
• Industrins omställning till grön produktion på Luleå Industripark
• Norrbotniabanan
• Kronan Luleås nya stadsdel
• Resecentrum och Östra stranden
• Hertsöheden 2000 nya bostäder
• Centrumutveckling och en välmående landsbygd

Luleå är en växande stad där den gröna strukturen och livet mellan husen värderas högt. Vi lyfter de olika årstidernas
kvaliteter för att skapa variation och nya upplevelser. Sommartid ger de ljusa nätterna, blomsterfägringen och den ständiga
närheten till vatten en unik stämning. På vintern ser vi kyla, snö och mörker som en möjlighet att skapa plats för ljus, lek
och rekreation.
En kraftigt ökad tillväxttakt ställer stora krav på att skapa och utveckla attraktiva livsmiljöer. Ett viktigt område är därför
stadsutveckling och utformning av det offentliga rummet.

Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift inom Stadsbyggnadsförvaltningen består av kompetenser inom arkitektur,
landskapsarkitektur, samhällsplanering, exploatering, projektledning, stads- och trafikplanering samt drift och underhåll.
Avdelningen ansvarar för utveckling och utformning av allmän plats samt för planarbete och utredningar i samband med ny
exploatering och förädling av redan befintliga områden. Avdelningen tar ansvar för att skapa hållbara, vackra och
tillgängliga platser och stråk för medborgare och besökare.
Vi söker nu en mark- och exploateringsingenjör.


ARBETSUPPGIFTER
Som Mark- och exploateringsingenjör kommer du att arbeta tillsammans med fem andra Mark- och exploateringsingenjörer. Du medverkar i kommunens stora exploateringsprojekt och kommer att företräda kommunen i samarbete med fastighetsägare, exploatörer och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé och planering vid till exempel detaljplanering till genomförande och byggklar mark.

Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för kommunens markförsörjning, köp och försäljning av fastigheter, förhandling och upprättande av avtal och överenskommelser för nyttjanderätter, ledningsrätter, arrenden och markregleringar. Du företräder kommunen i bygglovsyttranden, Lantmäteriärenden, exploateringsavtal och markanvisningar. Ansvarar och samordning av exploateringsverksamheten i kommunen för att tillhandahålla byggbar mark för bostäder och arbetsplatser är andra arbetsuppgifter. Exploateringskalkyler skulle kunna vara ytterligare en del av ditt arbete.

Din roll som Mark- och exploateringsingenjör innebär kontakter med fastighetsägare, exploatörer och tjänstepersoner.

På Stadsbyggnadsförvaltningen är engagemang, ansvar och kompetens nyckelord för framgång. Vi strävar efter att hålla hög servicenivå och kvalitet, både internt och externt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri, fastighetsjuridik, eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas likvärdig av arbetsgivaren. Du har kunskap om lagar och förordningar inom fackområdet, i synnerhet (JB, FBL, AL och PBL). Arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet är meriterande.

Som person är du utåtriktad, lätt att samarbete med, förtroendeingivande och trygg som person.

I tjänsten ingår att upprätta juridiska dokument och hålla muntliga föredragningar för politiker och allmänhet, vilket ställer krav på att du är tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

Vid eventuella förhandlingar är pedagogisk förmåga, smidighet och diplomati egenskaper vi värdesätter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

B-körkort är ett krav.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
För dig vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Nyfiken på jobb? jobbailuleakommun.se