Projektledare Exploatering och Stadsutveckling

Projektledare Exploatering och Stadsutveckling

Annons: 26277472
Yrke: Samhällsplanerare
Arbetsgivare: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-15
Publiceringsdatum: 2022-06-30

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SamhällsplanerarePresentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + MIDNATTSSOL + SKÄRGÅRD + NÄRHET + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + VÄRLDSARV + DRÖMARBETE + TRYGGHET + GRÖN INDUSTRI + LIVSPUSSEL + NATUR + KULTUR + NÖJESLIV + SPÄNNANDE JOBB + SPELA ROLL + DU

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Luleå växer! Blickarna vänds norrut och stora saker är på gång i vår kommun. Nu skruvar vi upp planeringstakten och möjliggör för 100 000 Luleåbo år 2040. Vill du få en nyckelroll i planeringen och byggandet av framtidens Luleå är det på Stadsbyggnadsförvaltningen du ska söka jobb! På Stadsbyggnadsförvaltningen är du en del av ett sammanhang som värnar hållbarhet och tar ansvar för helheten. Du kommer få ta ett stort ansvar med goda möjligheter att påverka och se resultat på nära håll.

Vi planerar för 100 000 Lulebor år 2040. För oss innebär det att vi är med och skapar attraktiva och hållbara miljöer med dagens och framtidens Lulebor i fokus. Hos oss pågår samhällsutvecklingsprojekt geografiskt i hela kommunen och i olika skalor. Vi söker dig som är intresserad av att jobba med något av följande;

• Industrins omställning till grön produktion på Luleå Industripark
• Norrbotniabanan
• Kronan Luleås nya stadsdel
• Resecentrum och Östra stranden
• Hertsöheden 2000 nya bostäder
• Centrumutveckling och en välmående landsbygd

Luleå är en växande stad där den gröna strukturen och livet mellan husen värderas högt. Vi lyfter de olika årstidernas kvaliteter för att skapa variation och nya upplevelser. Sommartid ger de ljusa nätterna, blomsterfägringen och den ständiga närheten till vatten en unik stämning. På vintern ser vi kyla, snö och mörker som en möjlighet att skapa plats för ljus, lek och rekreation.

En kraftigt ökad tillväxttakt ställer stora krav på att skapa och utveckla attraktiva livsmiljöer. Ett viktigt område är därför stadsutveckling och utformning av det offentliga rummet.

Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift inom Stadsbyggnadsförvaltningen består av kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsplanering, exploatering, projektledning, stads- och trafikplanering samt drift och underhåll. Avdelningen ansvarar för utveckling och utformning av allmän plats samt för planarbete och utredningar i samband med ny exploatering och förädling av redan befintliga områden. Avdelningen tar ansvar för att skapa hållbara, vackra och tillgängliga platser och stråk för medborgare och besökare.

Vi söker nu en projektledare.


ARBETSUPPGIFTER
Sektion mark och exploatering söker en projektledare som i sin roll kommer att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling i Luleå och utbyggnad av nya bostadsområden och arbetsplatser.

Som projektledare har du ett helhetsansvar för exploateringsprojekt och andra komplexa stadsbyggnadsprojekt från första idé fram till färdigställande. Du håller ihop flera delprojekt som drivs parallellt med andra avdelningar vid Stadsbyggnadsförvaltningen och med kommunala bolag. Här ges du en möjlighet att utveckla din kreativitet, initiativkraft och ansvarstagande.

Du har många och breda arbetsuppgifter med en helhetssyn över hela samhällsbyggnadsprocessen.

I dina arbetsuppgifter ingår att forma projekt utifrån politiska initiativ, styra projekten mot uppställda mål, budget och tidplaner. Du har mycket kontakter internt och externt då arbetet bland annat innebär att leda och samordna projektgrupper med representanter från andra förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, konsulter med flera. Under planläggning och genomförande av projekt samarbetar du med bland annat planarkitekter och byggprojektledare.

Projekt där du som projektledare kan komma att vara delaktig i är Kronan, Luleå Industripark, Norrbotniabanan eller Luleås nya resecentrum.

På Stadsbyggnadsförvaltningen är engagemang, ansvar och kompetens nyckelord för framgång. Vi strävar efter att hålla hög servicenivå och kvalitet, både internt och externt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker Dig som vill vara med och bidra till en fortsatt tillväxt och utveckling i Luleå och har ett stort intresse för stadsutveckling. Du har civilingenjörsexamen med inriktning samhällsplanering, lantmäteri eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser helst att du har flera års erfarenhet av projektledning eller uppdragsledning och kunskaper inom projektekonomi.

Som projektledare förutsätter vi att du är bra på att prioritera, är flexibel, tar initiativ och når resultat. Du har god förmåga att leda andra, samarbeta och skapa goda relationer. Det är viktigt att du är strukturerad och har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i eller nära en politiskt styrd organisation samt god kännedom om samhällsplaneringsprocesser och planeringsprocesser inom kommun och andra myndigheter t ex Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Länsstyrelsen.

B-körkort är ett krav.

Löpande urval och intervjuer kan komma att tillämpas så välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
För dig vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
Nyfiken på jobb? jobbailuleakommun.se