IT/MT direktör till Region Norrbotten

IT/MT direktör till Region Norrbotten

Annons: 26285307
Yrke: Personaldirektör
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-28
Publiceringsdatum: 2022-07-01

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: PersonaldirektörPresentation:


Region Norrbottens uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. I samverkan med andra aktörer arbetar Regionen för att Norrbotten ska vara ett attraktivt län att bo, leva och verka i. Regionen omsätter cirka 9,5 miljarder kronor och har cirka 7 000 medarbetare.
Som IT/MT direktör i Region Norrbotten driver du utvecklingen av IT- och medicintekniska (MT) frågor på strategisk nivå samt har det övergripande ansvaret för regionens IT/MT- och digitaliseringsarbete. Du rapporterar till regiondirektören och leder IT/MT-avdelningen som är regionens ledningsfunktion inom IT/MT.
IT/MT avdelningen driver utvecklingsprojekt som skapar förutsättningar för utveckling med hjälp av IT och medicinsk teknik, ansvarar för att säkra förvaltning och utveckling av regionens systemförvaltnings- och projektmodell samt stödjer verksamheten med projektledning.  Avdelningen ansvarar även för att samordna arbetet med regionens informations- och MT-säkerhet.

Vi söker
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och mångårig erfarenhet av IT-verksamhet. Du har tidigare chefserfarenhetpå ledningsgruppsnivå, med ekonomi-, personal- och planeringsansvar i en större organisation. Du har ett utvecklat strategiskt helhetstänkande med förmåga att analysera komplexa frågeställningar och dra slutsatser. Du har också en utvecklad förmåga att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål och är duktig på att leda utveckling och lärande genom att skapa förutsättningar och engagemang. Du är kommunikativ och har goda kunskaper i svenska och engelska.
Du är en ledare med ett modernt och framtidsorienterat synsätt, samt har erfarenhet av att leda i förändring och att utveckla en sund organisationskultur. Som chef är du tydlig med en förmåga att engagera din omgivning, du är också utvecklingsorienterad och förväntas kunna utveckla strukturer för ledning, styrning, uppföljning och utveckling. Du fokuserar på kvalitet och effektivitet med fokus på ett långsiktigt hållbart ekonomiperspektiv. Som person är du strukturerad, nytänkande och drivande. Du är en initiativrik ledare med förmåga att se helheten och samtidigt göra prioriteringar.

Det här får du arbeta med
Utvecklingstakten inom vårdsektorn är hög och det finns ett stort behov av tillgängliga, enkla och relevanta digitala tjänster. Som IT/MT direktör har du det övergripande strategiska ansvaret för IT/MT- frågor och utarbetandet av strategier för IT/MT och digitalisering. Ditt ansvarsområde inkluderar även frågor gällande drift, förvaltning och utveckling av regionens samlade IT-miljö samt underhåll av medicintekniska produkter- och informationssystem.
Som IT/MT direktör leder du en avdelning som består av 12 medarbetare. Tillsammans med dina medarbetare driver du regionens digitala omställning och identifierar åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål. IT/MT avdelningen har ett nära samarbete med regionledning, divisionsledningar och den operativa tekniska organisationen, IT/MT Stöd inom division Regionstöd. Avdelningen ansvarar för intern kravställning på IT/MT stöd för att säkra att förvaltningen av befintliga tjänster har rätt ambitionsnivå samt att utvecklingsinitiativ bemannas.
I din roll som chef ansvarar du för att leda, planera, följa upp och utveckla IT/MT avdelningens verksamhet samt skapa goda förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete. Tillsammans med dina medarbetare jobbar du för att leverera en modern, kraftfull och kostnadseffektiv IT/MT verksamhet som möjliggör regionens digitala utvecklingsbehov samtidigt som en hög säkerhetsnivå bibehålls. Som IT/MT-direktör ingår du i ledningsgruppen och rapporterar till regiondirektören. Du företräder regionen i externa nätverk och samarbetar regionalt och nationellt i gemensamma frågor.
Du har även en nyckelroll i regionens pågående införande av ett nytt vårdadministrativt stöd i samarbete med åtta andra regioner, det största utvecklingsprojekt som regionen genomfört hittills och som berör samtliga anställda inom vårdverksamheten.

Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Information om tjänsten
En tillsvidareanställning på heltid med tidsbegränsat chefsförordnande.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Välkommen med din intresseanmälan i form av personligt brev och CV senast den 28 augusti. Urval och intervjuer sker löpande.
För ytterligare information kontakta Regiondirektören, Region Norrbotten tel 0920-28 43 55
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!