Insatsledare

Insatsledare

Annons: 26298036
Yrke: Officer
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-21
Publiceringsdatum: 2022-07-06

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: OfficerPresentation:


Norra militärregionens (MR N) regionala stab söker ny medarbetare. Som insatsledare kommer du att arbeta vid den regionala stabens genomförandeavdelning, J3.

Norra Militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Fr o m februari 2020 är förbandet en egen Organisationsenhet (OrgE). Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande och hemvärnssoldater. Chefen för MR N med regionalstab leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer, leder säkerhets- underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- taktisk chef som löser uppgifter inom regionen

Huvudsakliga arbetsuppgifter


• Leda och planera för nationella operationer och framtagandet av taktiska ordrar.
• Sammanställa och analysera MR N:s aktuella lägesbild avseende bland annat egna förband och civila aktörer.
• Ingå som insatsledare i ledningslag och tjänstgöra som VB MR N.
• Samordna transiteringar inom MR N samt ansvara för framtagande av stabsarbetsrutiner för ledningslag MR N.
• Planera, genomföra och utvärdera uppföljning av beredskapen i MR N.

Kvalifikationer


• Officersexamen
• OF 1/ OR7
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God förmåga att använda MS Office
• B körkort - manuell växellåda

Meriterande   


• Erfarenhet av arbete inom rollen som insatsledare
• Erfarenhet av att använda ISUS och SWECCIS
• Erfarenhet av förbandsutbildning och större förbandsövningar                                                                                                                                                                                                                   

Personliga egenskaper
Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet samt god förmåga till improvisation.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Befattningen är militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering. Vid eventuell återanställning av officer inleds anställningen med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen innebär tjänsteresor. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid. Militärregionen värdesätter de kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet. Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen.

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta chef J3 Claes Christensson 073-035 75 84, alternativ stf chef J1 Anders Häggberg 070-544 13 72.

Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00:
OFR/O Malin Scharffenberg Kahlke
Seko FM Susanne Thörnäs
OFR/S Jessica Wuopio

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2021-08-21 Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.