Chef Underhåll Uppdragsledning och Stöd – Vattenfall Eldistribution AB

Chef Underhåll Uppdragsledning och Stöd – Vattenfall Eldistribution AB

Annons: 26316524
Yrke: Underhållschef
Arbetsgivare: Luleå
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-31
Publiceringsdatum: 2022-07-11Presentation:


En spännande vardag – för en fossilfri framtid. Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät.

Nu har du som är en ledare, möjlighet att med din kompetens och erfarenhet, driva Vattenfall Eldistributions resa framåt. Som chef för gruppen Underhåll Uppdragsledning och Stöd kommer du leda, inspirera och engagera medarbetare inom ditt uppdragsansvar samt säkerställa underhållet av Vattenfall Eldistributions elnätsanläggningar.

Vi söker en chef för en ny grupp som till en början kommer att bestå av 5-6 medarbetare. Det kommer att bli ditt jobb att bygga upp en ny roll inom uppdragsledning samt vidareutveckla stödfunktioner och få gruppen att växa till ca 10 medarbetare.

Du kommer att

  • Leda en grupp som stödjer underhåll av elnätet.
  • Som chef för denna grupp få driva utveckling inom underhåll uppdragsledning och bygga upp detta inom Vattenfall samt vidareutveckla våra stödfunktioner inom samordning, tillträde och digitala system och program.
  • Driva, styra och prioritera aktiviteter så att underhållsverksamheten kontinuerligt utvecklas åt rätt håll.
  • Skapa starka relationer med både interna och externa parter, varför såväl förmåga som vilja att kommunicera, samarbeta, påverka och utveckla verksamheten är viktig.
  • Rapportera till Avdelningschef.

Dina kompetenser och erfarenheter

  • Ledarerfarenhet, som projektledare och/eller chef, gärna inom elanläggningar- och/eller industri/produktionsverksamhet/infrastruktur.
  • Erfarenhet och förmåga att bygga/utveckla nya roller och stödfunktioner.
  • Erfarenhet och förmåga att arbeta och driva förändring i större organisationer vilket ställer krav på förmågan att arbeta processorienterat.
  • Förmåga att skapa god sammanhållning i en grupp med olika kompetensområden.
  • Relevant akademisk utbildning.

Som person har du ett genuint intresse för att utveckla verksamheten. Du är relationskapande och har en god förmåga att skapa samarbeten med interna och externa parter för att nå resultat. Vidare har du ett strategisk perspektiv med en förmåga att värdera verksamhetens behov och prioritera insatser för att skapa bästa möjliga effekt.

Vi erbjuder dig

Som chef kommer du att ha en central roll i vår vision att möjliggöra ett klimatsmart liv inom en generation. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar dig. Våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och välbefinnande är viktig för oss. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum. För oss är det viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av att göra varandra bättre, ligga steget före samt att hålla vad vi lovar.

Övrig information

Rekryterande chef: Helena Adriansson, tel: +46 722 33 35 61

Rekryterare: Adrian Malmberg, tel: +46 702 34 26 41

Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Ann Petersson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.

Placeringsort: Stockholm (Solna), Trollhättan, Umeå eller Luleå.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till ungefär 850 000 privat- och företagskunder. Läs mer om oss på: www.vattenfalleldistribution.se

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.