Biträdande enhetschef, ansvarsområde öppenvårdsteamet

Annons: 26328040
Yrke: Enhetschef inom socialtjänst
Arbetsgivare: Älvsbyns kommun
Arbetets ort: Älvsbyn, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-09
Publiceringsdatum: 2022-07-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Enhetschef inom socialtjänstPresentation:


Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!

Enheten Stöd till Individ och Familj har till uppgift att enligt Socialtjänstlagen och andra aktuella föreskrifter utreda, stödja, hjälpa och ge service till utsatta personer i kommunen. Enheten består av tre ansvarsområden; myndighetsutövning, öppenvårdsteam och administration.
Biträdande enhetschef är en nyinrättad södfunktion med ledningsansvar för ansvarsområde öppenvårdsteam inom enheten Stöd till Individ och Familj. I teamet arbetar 6 behandlare, ett personligt ombud och en medarbetare med delat uppdrag personligt ombud/anhörigkonsulent.


Uppdrag
Öppenvårdsteamet har följande uppdrag:


• Behandling barn och familj där behandlarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva motivations- och behandlingsarbete utifrån evidensbaserade metoder både enskilt och inom gruppverksamheter gentemot barn och familj. Uppdragen utgår från utredande handläggares beställning.
• Behandling missbruk och beroende där behandlarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva motivations- och behandlingsarbete utifrån evidensbaserade metoder både enskilt och inom gruppverksamheter gentemot personer med missbruk och beroende. Uppdragen utgår från utredande handläggares beställning.
• Personlig ombud har som uppdrag att stärka personer med psykisk funktionsnedsättning genom att öka deras förmåga att vara delaktiga i samhället. Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och utgår från den egna personens uppdrag, resurser, behov och uppsatta mål.
• Anhörigkonsulent erbjuder råd och vägledning till anhöriga, planerar riktat stöd som exempelvis föreläsningar och samverkan med anhöriggrupper. 

Arbetsuppgifter
Uppdraget som biträdande enhetschef omfattar såväl budget- som personalansvar för medarbetare inom öppenvårdsteam. Som biträdande enhetschef har du stor möjlighet att påverka och driva förändringsarbete. Du kommer att ha ansvar för det pågående arbetet med upprättande av ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 inom öppenvårdsteam. Syftet är att kvalitetssäkra verksamhetsområdets kärnuppdrag som utgår från Socialtjänstlagen och har fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Du kommer ha en viktig roll i den fortsatta utvecklingen inom enheten för Stöd till individ och Familj genom att på ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkert sätt säkerhetsställa det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet enligt gällande föreskrifter. 

Kvalifikationer
Socionomexamen/examen från sociala omsorgsprogrammet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap om och dokumenterad erfarenhet av att tolka socialtjänstlagen. Du har goda kunskaper och förståelse om föreskrifter gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Du har erfarenhet av att leda förändringsarbete. Dessutom har du god erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation.

Du ska ha en god förmåga till reflektion och analys, kunna motivera och fatta välgrundande beslut samt vara tydlig i din muntliga och skriftliga kommunikation. Vidare har du god förmåga att prioritera, organisera och strukturera ditt arbete. Du kan anpassa dig efter ändrade förutsättnngar. Du arbetar mål- och resultatinriktat samt har en mycket god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder dig visstidsanställning 100% med tillträde enligt överenskommelse till och med augusti 2023.

Sista ansökningsdag 2022-08-09

Lön
Lönen är individuell, ange löneanspråk.

Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.

Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Älvsbyn är Norrbottens pärla.

I vår kommun får 8 200 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig.