Skolkurator 70%  till Nya läroverket Bergviken, Luleå

Skolkurator 70% till Nya läroverket Bergviken, Luleå

Annons: 26328320
Yrke: Skolkurator
Arbetsgivare: Nya Läroverket
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-08
Publiceringsdatum: 2022-07-14

Kvalifikationer

Kompetens: SocionomexamenPresentation:


Nya läroverket växer och vi rekryterar nu en skolkurator till vår skola på Bergviken som ligger centralt belägen inne i Luleå stad.

Som skolkurator kommer du att vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Du arbetar både förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I ditt arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I din roll kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och andra nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal. Vi ser gärna att du har en bred utbildning och vana att möte elever med olika förutsättningar.

Vi söker dig med socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, t ex inom socialtjänsten. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Tillsammans med skolchef, rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam (EHT). Där ansvarar ni gemensamt för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas måluppfyllelse.

Nya läroverket är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. Nya läroverket startade i augusti 2006 och på Bergviken går nu drygt 420 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Till kommande läsår, hösten 2021, öppnar vi portarna till vår tredje grundskola, belägen i Svartöstaden. Totalt kommer då ca 105 personer att arbeta på Nya läroverket och ca 850 elever finnas i vår verksamhet. Skolans grundare är Gunvor Selberg, filosofie doktor i lärande.

Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp. Vi letar drivande personer med rätt inställning för sitt uppdrag. Att du tycker om barn och deras vill arbeta för deras utveckling, är en viktig egenskap. Vi arbetar i små team där du har möjligheter att utveckla dig själv tillsammans med våra pedagoger och annan personal.

Som anställd på Nya Läroverket är det av stor vikt att man tror på vårt gemensamma koncept och arbetar hängivet för att:

* Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.

* Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.

* Naturvetenskapen, konstarterna och matematiken har en särskild plats i skolans vardag.

* Skönhet i skolmiljön är viktig för att inspirera till lärandet.

I din ansökan får du gärna presentera dig själv och gärna visa exempel på tidigare anställningar och utbildningar. Innan du kan börja arbeta så måste du visa arbetsgivaren ett utdrag ur belastningsregistret, riktat för arbete inom skola, förskola eller barnomsorg.

I rekryteringsarbetet har Nya läroverket Luleå AB tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.