Utvecklingsledare inom social hållbarhet - mänskliga rättigheter

Utvecklingsledare inom social hållbarhet - mänskliga rättigheter

Annons: 26334589
Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Social hållbarhet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-08-15
Publiceringsdatum: 2022-07-18

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.

Du kommer att tillhöra enheten för social hållbarhet. I dagsläget är vi cirka 15 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för ett socialt hållbart län genom olika insatser på områdena mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och integration. Vi gör det genom att bedriva utvecklingsarbete både internt på Länsstyrelsen och externt i samverkan med bland annat kommuner, regionen, civilsamhället och andra myndigheter.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att nationell politik får genomslag i länet. Inom området mänskliga rättigheter samlas flera uppdrag som tillsammans bidrar till nationella mål på MR-området. Vi arbetar för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och för att förankra ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Aktuella uppdrag förutom grunduppdraget i mänskliga rättigheter är inom funktionshinderspolitik, personligt ombud, barns rättigheter, nationella minoriteter, rasism i arbetslivet och demokrati.

Tjänsten innebär att du har huvudansvar för funktionshindersuppdraget, där Länsstyrelsen har till uppdrag att stödja Regionen och kommunerna att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. Utöver det ingår även att tillsammans med kollegor ansvara för genomförandet av andra uppdrag inom området mänskliga rättigheter.

I arbetsuppgifterna ingår att:
• ha en god bild över länets stödbehov och förutsättning för genomförandet av funktionshinderspolitiken.
• planera, genomföra och följa upp kunskapshöjande insatser inom området mänskliga rättigheter.
• sammankalla och leda nätverk, driva och delta i forum för dialog och erfarenhetsutbyte, såväl internt på länsstyrelsen som externt i länet.
• omvärldsbevaka, utreda, ta fram och följa upp olika underlag, handlingsplaner och strategier inom området.
• delta i löpande arbetsuppgifter såsom att svara på remisser, kommunicera enhetens arbete i olika forum, delta i myndighetens nätverks- och arbetsgrupper samt medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag och din kompetens kan även arbete inom andra delar av enhetens område bli aktuellt. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap eller annan för tjänsten relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig.
• relevant arbetslivserfarenhet inom området mänskliga rättigheter.
• god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt på svenska.
• körkort för personbil.
• kunskap om mänskliga rättigheter.

Det är en fördel om du har:
• relevant erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
• erfarenhet att planera och genomföra konferenser, utbildningar och andra former av sammankomster och tala inför större grupper.
• kunskap om eller erfarenhet av att tillämpa ett rättighetsbaserat arbetssätt
• erfarenhet av arbete för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättningar med utgångspunkt i mänskliga rättigheter
• kunskap inom områden som demokrati, nationella minoriteter, barnets rättigheter.

Som person har du lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Samtidigt är du självständig och kan ta egna initiativ. Du har en helhetssyn, är analytisk, strukturerad och har en god förmåga att driva processer framåt till avslut.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.