Överläkare till Allmänpsykiatrin, Piteå

Överläkare till Allmänpsykiatrin, Piteå

Annons: 26436023
Yrke: Specialistläkare
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-10-31
Publiceringsdatum: 2022-08-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistläkarePresentation:


Vi är Region Norrbotten och vi är Sveriges nordligaste län. Regionen utgör en fjärdedel av hela Sveriges yta. Vi levererar sjukvård och tandvård till regionens invånare, samt ger stöd i forskning och utbildning. Regionen har fem sjukhus som är placerad i Piteå, Luleå/Sunderbyn, Kalix, Gällivare och Kiruna. Utöver dem finns det 24 hälsocentral och 19 tandvårdskliniker. Region Norrbotten har idag cirka 6700 medarbetare, men vi måste bli fler.
Psykiatrin i Piteå är lokaliserad vid Piteå Sjukhus, ett litet och trevligt länsdelssjukhus.På vår arbetsplats finns engagerad personal som arbetar tillsammans och stöttar varandra. Att utveckla och förbättra är viktigt för oss, för att ge våra patienter godare och säkrare vård.
Välkommen att arbeta med oss!

Vi söker
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt med fullgjord specialisttjänstgöring inom psykiatri. Duhar också ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du är en  självständig person och tar ansvar för ditt egna arbete. Du är en god pedagog som kan anpassa budskapet efter mottagaren, och som ser värdet i att samarbeta med andra.  
Att tjänstgöra som överläkare innebär ett ökat ansvar jämfört med att tjänstgöra som specialistläkare.
En överläkare:
ska ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och tar del i ett övergripande ansvar för sin specialitet samt del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet. Det innebär bland annat att verka för att få berörda medarbetare inriktade mot uppsatta mål
förväntas medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer
förväntas uppvisa goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och förbättringsarbeten
Enbart arbetad tid som specialistläkare räcker inte för att bli kvalificerad som överläkare.

Det här får du arbeta med
Psykiatriska kliniken i Piteå består av ca 90 medarbetare som bedriver såväl öppen- som slutenvård, samt psykiatrisk tvångsvård. Öppenvården består av en jour-, bedömnings- och behandlingsverksamhet. De får även stöd av ett Mobilt akutpsykiatriskt team som samverkar med polis och ambulanssjukvård.
Psykiatriska vårdavdelningen är känd för sitt goda bemötande och professionella omhändertagande. Just nu satsar vi extra på utveckling inom kliniken och du som söker har möjlighet påverka framtidens psykiatri både genom din kunskap och möjligheter vi erbjuder till utbildning.
På avdelningen finns idag 10 vårdplatser, vi har en allmänpsykiatrisk inriktning och vi vårdar olika patientgrupper, allt från depression ångesttillstånd och emotionell instabil personlighetssyndrom till psykossjukdom. Vi bedriver vård både enligt HSL och LPT. Exempel på de områden vi arbetar med på kliniken är neuropsykiatriska utredningar, affektiva sjukdomar, psykoser, beroendesjukdomar samt akutpsykiatri. Stort fokus läggs på att få våra patienter att uppleva sig delaktiga i sin vård och behandling.
Regionen är knuten till Umeå universitetet och bedriver läkarkandidatutbildning och vetenskaplig utbildning, inklusive möjlighet till disputation, inom ramen för Umeå universitets uppdrag.

Det här erbjuder vi dig
- Vi jobbar på plats i Piteå, men har även möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
- Det finns goda möjligheter att arbeta med att handleda och fortbilda yngre kollegor och studenter som har sin placering på kliniken.
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Till ansökan bifogas
- Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
- Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
- Specialistbevis från Socialstyrelsen
- Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
- Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
- Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
- Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten
- Uppgift om flerårig välmeriterad klinisk tjänstgöring (minst 4 år) som specialistläkare med bred och omfattande kunskap i specialiteten och/eller relevant subspecialitet som krävs för arbete på sektionen
- Dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter (inklusive godkänd ST-handledarutbildning)
- Kompetens att vara självständig bakjour, vilket också innebär medicinskt ledningsansvar på jourtid
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med bakjour, arbetstiden är förlagd 8-17 eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!