Kulturstrateg till Regional utveckling/Kulturenheten, Luleå

Kulturstrateg till Regional utveckling/Kulturenheten, Luleå [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26449533
Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-25
Publiceringsdatum: 2022-08-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Kulturenheten ingår tillsammans med enheten för näringsliv och samhällsplanering i regionala utveckling avdelningen vars uppdrag är att leda och samordna regional förbättring. Det gör vi genom att stödja andras eller ta egna initiativ till utvecklingsinsatser för Norrbottens tillväxt. Kulturenheten har det samlade ansvaret inom kulturområdet. Arbetet sker i nära samarbete med regionens kommuner, föreningar, organisationer och professionella kulturskapare. Kulturplan för Norrbotten 2023-2026, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Region Norrbottens mål ligger till grund för arbetet.
På Kulturenheten finns idag cirka 90 anställda. Där ingår regioninstitutionerna Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Regionbibliotek Norrbotten samt främjandeverksamheter och resurscentra inom dans, hemslöjd, design, litteratur och konst. Verksamheterna håller hög nationell kvalitet, har välutvecklade kontaktnät nationellt och internationellt och har god samverkan med regionens kommuner och kulturprofessionella inom kulturområdet.
Kulturstrategtjänsten ingår i kulturenhetens kansli med totalt åtta anställda inklusive kulturchef.

Vi söker
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom kulturområdet och/eller eller samhällsområdet. Vi ser att du har arbetat med utvecklingsfrågor och har vana av ett kommunikativt arbetssätt. Meriterande är erfarenhet av strategiskt, kvalificerat och administrativt arbete inom kultursektorn.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har vana av att skriva rapporter och planer och med lätthet kommunicerar du i tal och skrift anpassat för olika målgrupper.  Du har god förmåga att se sammanhang och intresse av att föra dialog.

Det här får du arbeta med
Som strateg ansvarar du för övergripande processer, underlag, uppföljningar och utvärderingar kopplat till kultursamverkansmodellen. I uppdraget ingår att initiera, driva och utveckla strategiska frågor inom vårt uppdrag och våra ansvarsområden. Tillsammans med de regionala kulturverksamheterna arbetar vi för att förverkliga intentionerna i kulturplanen som en del i det samlade regionala utvecklingsuppdraget. Du arbetar med omvärldsbevakning, deltar och bereder möten på lokal, regional och nationell nivå och för att utveckla verksamheter och arbetssätt. I tjänsten ingår handläggning av remisser, underlag till utskott samt beredning av bidragsansökningar. Tjänsten innefattar stort eget ansvar, en förmåga att arbeta i grupp, processledning samt att utifrån området ta egna initiativ. Att vara en del av kulturenheten innebär också att stödja och hjälpa medarbetare med hög arbetsbelastning under vissa perioder.
Som strateg inom kulturområdet är du också ett stöd för enhetens egna verksamheter och är ibland föredragande i politiska möten och beredningar. Du arbetar i nära samverkan med kommuner, kulturaktörer med regionalt uppdrag, civilsamhälle och kulturskapare. Du är direkt underställd enhetschefen för kulturenheten. I tjänster förekommer resor i och utanför regionen samt ibland obekväm arbetstid.

Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Information om tjänsten
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid, arbetstiden är förlagd dagtid.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!