Leg. Fritidspedagog

Leg. Fritidspedagog

Annons: 26461705
Yrke: Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Arbetsgivare: Pålänge Friskola Ek Fören
Arbetets ort: Kalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-25
Publiceringsdatum: 2022-08-26Presentation:


Om arbetsplatsen

Solstrålens förskola och fritids drivs av Pålänge Friskola Ekonomisk Förening sedan hösten 2010. Pålänge är en kustby med drygt 300 invånare. Styrelsen leder verksamheten genom rektor som även är förskollärare. Friskolans profilområden är miljö, hälsa och kultur som vi integrerar i vårt dagliga arbete. Vi använder verktyget Grön Flagg i vår undervisning om hållbar utveckling.

Solstrålens förskola och fritids ligger 13km från centralorten Kalix och 17 km från Töre inom Kalix kommun. Pålänge by ligger vackert beläget med djur och natur runt knuten och vi har en stor skolgård som blir en naturlig del av barnens vardag med fantastiska möjligheter till utomhuspedagogik. Föreningen har satsat rejält på att förnya och utveckla lekmiljöerna både inomhus och utomhus.

Arbetsuppgifter

Som pedagog:

- tar du ansvar för och har insikt om varje elevs bästa, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov

- du har höga förväntningar på eleven och dennes förmåga att utvecklas.

- du fångar och stimulerar elevens nyfikenhet, intresse och lärande.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla vår fritidshemsverksamhet på Solstrålens förskola och fritids.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp men ska ha förmåga att arbeta självständigt i din roll. Du har tillgång till ett team bestående av två förskollärare och två barnskötare. Du kommer att ansvara för planering av det pedagogiska arbetet på fritidshem, i rollen ingår planering, uppföljning och dokumentation av arbetet. Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta med utomhuspedagogik, använder skolgården och närliggande skog för experiment och utforskande undervisning. Din arbetstid, 50% kommer att vara förlagd till eftermiddag mellan kl. 13.30-17.30.

Förmåner: Arbetskläder för inomhus och utomhusbruk samt gratis parkering.

Kvalifikationer

Utöver detta vill vi att Du:

- är ansvarstagande och organiserad

- är en relations byggare

- är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov och har höga förväntningar på elever och deras förmåga att utvecklas

- har god samarbetsförmåga och flexibilitet.

- är väl förtrogen med fritidshemmets styrdokument.

- har god förmåga att skapa goda relationer och kommunicera med elever och vårdnadshavare.

Personlig lämplighet värderas högt då vi värdesätter lösningsfokuserat tänkande samt god samarbetsförmåga.