Ekonomichef till Luleå Hamn

Ekonomichef till Luleå Hamn [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26470207
Yrke: Ekonomichef
Arbetsgivare: Luleå Hamn AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-25
Publiceringsdatum: 2022-08-30

Kvalifikationer

Språk: Svenska; EngelskaPresentation:


Norrbotten växer och är en av de mest spännande platserna i Sverige. Luleå Hamn söker nu en erfaren och handlingskraftig Ekonomichef som vill vara med och bidra till en livskraftig framtid i Luleå och Norrbotten. Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade och skickliga kollegor och har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Välkommen med din ansökan!

En växande hamn för framtiden

Luleå Hamn är Sveriges tredje största transporthamn och omsätter drygt 8,5 miljoner ton gods varje år. Mellan 2022 och 2030 beräknas godshanteringen trefaldigas och antalet anlöpande fartyg likaså; allt för att möta industrins hållbara tillväxt i norr. Trots isbeläggning från januari till maj är hamnen öppen och i full drift året om. Tack vare våra statliga isbrytare och våra egna isbrytande bogserbåtar kan vi alltid vara tillgängliga för Norrbotten och omvärlden, i såväl tjock is som öppet vatten.

Luleå Hamn är och ska vara en hållbar länk till världen. På ett hållbart och engagerat sätt och tillsammans med våra intressenter skapar och tillvaratar vi möjligheter med regionens behov i fokus. Vår verksamhet styrs och förbättras ständigt genom hållbara beslut och arbetssätt

 • där säkerheten sätts främst
 • som skyddar miljön och förebygger förorening
 • där sociala aspekter beaktas
 • som är ekonomiskt försvarbara
 • där risker och möjligheter analyseras och beaktas

Besök gärna vår webbplats för att läsa mer om oss.

Bli en av oss

Vår arbetsplats sträcker sig från våra hamnar, kontor och kajer till skärgården och havet. Jobbet vi gör skapar värde för såväl Luleå och Norrbotten som världen bortom horisonten. Det är en spännande tid att jobba för hamnen i Luleå! Just nu formar vi framtidens hamn. Vi växer och utvecklas i en rasande fart och en hållbar riktning, men allting förändras inte. Vi kommer alltid tro på att vara en schysst arbetsgivare och en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra i vått och torrt, såväl på land som till sjöss. Bli en av oss och bidra till en livskraftig framtid i Luleå och Norrbotten!

Vad ingår i arbetet?

I rollen som Ekonomichef har du stort fokus på det strategiska arbetet och stöttar VD som innehar det yttersta ansvaret för bolagets affärsutveckling och ekonomiska styrning. Du ingår i Luleå Hamns ledningsgrupp och rapporterar ekonomifunktionens arbete till VD och styrelse. Du kommer även att ingå i Luleå Kommunföretags ekonomichefsgrupp.

Du arbetar dagligen med att underhålla och utveckla organisationens ekonomifunktion, genom att utforma, utveckla och utvärdera arbetssätt, rutiner och riktlinjer i samverkan med övriga funktioner internt samt med Luleå Kommunföretags och Luleå Kommuns respektive ekonomifunktioner. I det strategiska arbetet innefattas uppgifter såsom: budgetering, finansiering, scenarioanalyser, investeringskalkylering och lönsamhetskalkylering. Du kommer att genomföra uppföljning samt analyser, verksamhetsstyrning, projektekonomi, affärsutveckling inom ekonomi och ha ett ytterst övergripande ansvar för siffrorna i den löpande redovisningen inkluderat bokslut och årsredovisning.

I rollen ingår också ett personalansvar för en ekonomiassistent, vilket ställer krav på goda ledarskapsegenskaper och erfarenhet.

Luleå Hamn är på en stor utvecklingsresa och det är ditt ansvar att se till att bolagets finansiella planering, styrning, processer och rutiner integreras i verksamheten. Här kommer du inte bara att förvalta verksamheten, utan du kommer att vara en del av förändringen och ha stor påverkan på framtidens hamn.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Upprättande av budget och prognoser
 • Analysera data från en mängd olika källor i syfte att utvärdera och förbättra verksamheten
 • Fungera som controller i pågående och planerade investeringsprojekt
 • Fungera som professionellt stöd till VD och verksamhetens chefer
 • Finansiella analyser, modellering och scenarioplanering
 • Ta fram case och rekommendationer till ledningsgruppen och styrelse

Vem är du?

För att trivas hos oss och i den här rollen har du en stark drivkraft och utvecklingsanda. Du är van vid personalansvar och trivs i roller där du får tillämpa ett tillitsbaserat och coachande ledarskap. Vi ser att du har erfarenhet från likande roller, gärna i organisationer inom logistikbranschen. Du är van att leda och utveckla ekonomifunktioner och verksamheter.

Vi arbetar för att tillvarata och utveckla kompetensen hos alla anställda på Luleå Hamn, och för dig liksom för övriga ledare ingår det i uppdraget att tillgodose behov, och ta tillvara på de resurser som finns hos varje enskild medarbetare och kollega. För att du ska trivas och lyckas krävs att du har en god känsla för att kommunicera samt att inneha en stor portion empatisk förmåga.

Du har erfarenhet inom både redovisning och controlling, gärna både administrativt, operativt och i ledande positioner. Då själva verksamheten och ekonomiuppföljningen är komplex i flera bemärkelser, krävs det att du har en hög spatial och numerisk förmåga för att snabbt kunna ta fram ekonomisk information. Du har också en god förmåga att kunna delegera operativa uppgifter.

Utöver detta ser vi att ett genuint samhällsintresse och driv av att få vara med och arbeta med vår verksamhets och regions viktiga frågor är av vikt för att trivas i denna roll.

KRAV:

 • Civilekonom eller motsvarande examen
 • Flerårig erfarenhet av att jobba som ekonomiansvarig, controller eller revisor
 • Erfarenhet från att arbeta med finansiell modellering
 • Erfarenhet från att förbereda budget, prognoser och analysera finansiella resultat
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Därför ska du jobba för Luleå Hamn

 • Vi utvecklas! Det händer otroligt mycket just nu! Vi är en hamn och arbetsplats som just nu växer och moderniseras som aldrig förr, som breddar sitt erbjudande och utvecklar hela verksamheten i en hållbar och digital riktning.
 • Vi ska må bra! Luleå Hamn är en schysst och trygg arbetsgivare. Här stöttar vi varandra i vårt dagliga jobb och sätter vårt välmående och vår säkerhet högst upp på dagordningen.
 • Vi samarbetar! I nära samarbete med näringslivet, myndigheter, globala kunder, rederier och systerhamnar runt Östersjön, utvecklar vi oss själva, vår hamn och världens sjöfart.
 • Vi skapar värde! Luleå Hamn är en stolt samhällsbyggare som skapar förutsättningar för hållbar, regional tillväxt och ett livskraftigt Luleå och Norrbotten.

Bakgrundskontroller och tester kan komma att göras i samband med denna rekryteringsprocess.