Luleå domkyrkoförsamling behöver församlingspräster!

Annons: 26492709
Yrke: Komminister
Arbetsgivare: Pastorsämbete, församling
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-10-07
Publiceringsdatum: 2022-09-05Presentation:


I Luleå domkyrkoförsamling finns rum för tro och liv, gudstjänst, bön, teologi och meningsfulla möten. Vi värdesätter Svenska kyrkans tro och tradition i dess mångfald och djup. Här ryms både väckelsefromhet och nya sätt att vara kyrka. I församlingen får du utveckla teologin tillsammans med andra i prästkollegiet.

Blir du nyfiken? Läs mer och ansök på vår websida.