Universitetslektor i byggkonstruktion

Universitetslektor i byggkonstruktion [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26499151
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-27
Publiceringsdatum: 2022-09-06

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Universitetslektorn i byggkonstruktion med inriktning mot brandteknik ingår i avdelningen för byggkonstruktion och brand med ca 40 medarbetare. Avdelningen ingår i sin tur i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) med ca 430 medarbetare. Forskningen inom brandteknik befinner sig i en stark tillväxt och vi söker nu en universitetslektor för att stärka kompetensen inom framför allt bränders påverkan på byggkonstruktioner. Även undervisning på grund- och avancerad nivå ingår i tjänsten. En länk till forskningsämnets hemsida finns nedan:

Byggkonstruktion - Luleå tekniska universitet

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, repa- ration och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan vid normala förhållanden såväl som vid kallt klimat och brand.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn kommer att bidra till uppbyggnad av forskningsverksamhet inom brandpåverkan på byggkonstruktioner, framför allt bärförmåga lokalt såväl som globalt (fortskridande ras). Universitetslektorn bidrar till uppbyggnaden av forskningsverksamheten främst genom att skriva ansökningar, bedriva forskning och publicera forskningsresultat. Universitetslektorn kommer också att delta i utbildning, framför allt inom brandingenjörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad, men även i uppbyggnad av vidareutbildning för yrkesverksamma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

• För tjänsten krävs doktorsexamen i ett ämne nära relaterat till brandteknik och det är meriterande om doktorsavhandlingen och följande forskning beaktar byggkonstruktioners beteende vid brand. Det är även meriterande om den sökande har en bakgrund inom brandteknik från sin grundutbildning.
• Sökande skall ha erfarenhet av forskning inom termiskt och mekaniskt beteende hos konstruktioner vid lokal brandpåverkan. Det är även meriterande med goda kunskaper inom sannolikhetsbaserad dimensionering vid brand och kännedom om regelverkets uppbyggnad och olika dimensioneringsmetoder vid brand.
• Goda kunskaper i engelska
• Ett omfattande nätverk med industri och myndigheter. Sökande skall också kunna påvisa förmåga att initiera och driva tillämpad forskning i nära samarbete med byggbranschen. Information
Omfattning för anställningen är 100 % tillsvidare.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Gabriel Sas  gabriel.sas@ltu.se, Professor Michael Försth, michael.forsth@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S: Kjell Johansson, +46 (0) 920 49 1529, kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Skriv gärna din ansökan på engelska då vi kan ha engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 3277-2022
Sista ansökningsdag: 27 september, 2022