Dagvattenstrateg

Dagvattenstrateg

Annons: 26532908
Yrke: Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Arbetsgivare: Luleå MiljöResurs AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-09-29
Publiceringsdatum: 2022-09-14

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, väg- och vattenbyggnadPresentation:


Lumire (som står för Luleå Miljöresurs AB) är vårt kommunala bolag för vatten och avlopp samt avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommunföretag och vi är idag närmare 200 anställda i bolaget. Det är vi som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand. Vi deltar i stor utsträckning till att forma den framtida staden och landsbygden och är därmed en viktig förutsättning för Luleås tillväxt. Som Norrbottens största livsmedelsproducent levererar vi 8 miljoner kubikmeter dricksvatten årligen, och inom vår avloppsverksamhet renar vi årligen 10 miljoner kubikmeter spillvatten samt producerar 2 miljoner kubikmeter grön biogas som bland annat driver ett antal bussar i Luleå. Vi hanterar närmare 55 000 ton avfall per år som vi samlar in från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå vilket vi sköter om via våra återvinningscentraler och vår avfallsanläggning. Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.

Luleå är inne i en expansiv fas till följd av den gröna omställningen och därmed ett ökat samhällsbyggande, där Vision 2040 med målsättning 100 000 invånare ger riktningen. Samtidigt behöver vattenresurserna värnas och kraven inom dagvattenområdet ökar successivt. Då Lumire är en viktig spelare i samhällsbyggnadsprocessen och efterlevnad av ökade krav behöver säkerställas förstärker vi nu organisationen med en dagvattenstrateg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Samverka med Luleå kommun i dagvattenfrågor och bistå med dagvattenkompetens i arbetet med framtagande av detaljplaner och i översiktplanearbetet
  • Vara Lumires representant i arbetet med genomförande av Luleå kommuns dagvattenplan
  • Ansvara för utveckling av dagvattenområdet inom Lumire
  • Projektleda framtagande och genomförande av brukningsavgift för dagvatten
  • Kontinuerlig omvärldsbevakning inom dagvattenområdet och spridning av relevant information inom den egna organisationen
  • Stödja Lumires organisation med expertkompetens inom dagvattenområdet
  • Ingå i projektgrupp för revidering av VA-plan (vattentjänstplan)
  • Tillsammans med VA-strateg leda det strategiska arbetet inom VA-avdelningen


Kvalifikationer

Universitets/högskoleutbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande. Erfarenhet av arbete med dagvattenutredningar och att driva projekt inom dagvattenområdet samt god kännedom om lagstiftning inom dagvattenområdet.

Egenskaper

För att lyckas och trivas i tjänsten är du självständig, drivande, och har en god förmåga att samverka samt förmåga att tänka strategiskt och se helhetsperspektiv. God kommunikation är centralt i uppdraget. Det är därför ett krav att du talar och skriver flytande svenska, samt kan göra dig förstådd på och förstår engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Eftersom vi bedriver och du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet, krävs det att du inför anställning genomgår godkänd säkerhetsprövning.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf VA-chef Ulrika Larsson ulrika.larsson@lumire.se.

Ansökan med personligt brev och CV skickar du till rekrytera@lumire.se. Märk mailet med ”Dagvattenstrateg”.

Vill du bli en miljöresurs? Då kommer du att trivas på Lumire. Som anställd hos oss arbetar du med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, och en hållbar avfalls- och avloppshantering. Det vi gör har betydelse idag och i framtiden.