Postdoktor i polymera kompositmaterial

Postdoktor i polymera kompositmaterial

Annons: 26551539
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-10-10
Publiceringsdatum: 2022-09-19

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Ämnet polymera kompositmaterial vid Avdelningen för materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, har en tjänst som postdoktor tillgänglig för forskning rörande utveckling av nya metoder och valideringsverktyg för optimering av gränsytor mellan fiber och matris i kompositer. Syftet är ny kunskap kring hur gränsytan och området i dess närhet påverkar förmågan att fördela interna belastningar utan orsaka skador.  Denna forskning tar inte bara upp kompositernas mekaniska prestanda utan även elektrisk styrka och egenskaper som är relevanta för kompositer i högspänningstillämpningar, inklusive krafttransformatorer och ställverk som används i kraftnät.

Forskargruppen arbetar i såväl nationella som internationella projekt. Utbildningsverksamhet, inklusive internationella program på master- och doktorandnivå (EEIGM och AMASE) är en integrerad del av verksamheten.

Ämnesbeskrivning
Polymera kompositmaterial omfattar kunskap om processer och mekanismer som styr prestanda och egenskaper hos, samt tillverkning av, fiberarmerade kompositmaterial.

Projektbeskrivning
Krafttransformatorer och ställverk är komponenter gjorda av högpresterande fiberkompositer som används i kraftnät. Deras tillgänglighet och robusthet har en avgörande inverkan på tillförlitligheten och lönsamheten, särskilt för den framtida utbyggnaden av kraftnäten. Deras mekaniska men också dielektriska hållfasthet styrs till stor del av gränsytan mellan fiber och matris. Målet med projektet är att utveckla metoder för att minska spänningskoncentrationer i gränsytorna för att öka hållfastheten kompositstrukturer. Detta uppnås genom fiberytmodifiering som avser ge en gradvis övergång mellan fiber och matris d.v.s. undvika den distinkta styvhetsskillnaden som uppstår mellan fiber och matris. Projektet adresserar behovet av nya metoder och valideringsverktyg för gränsyte-optimering, något som också är användbart för andra marknadssektorer. För att få kunskap om de komplexa mekanismerna som samverkar och påverkar förmåga att överföra mekaniska och elektriska spänningar mellan kompositen olika beståndsdelar.

Projektet är en del av det M.Era-NET-finansierade projektet GRADIENT, ett samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och industrin. En referensgrupp bestående av seniora forskare, inklusive industrirepresentanter, kommer att inrättas för att stödja detta arbete.

Arbetsuppgifter
Arbetet som postdoktor innebär främst forskning. Undervisning och andra institutionsuppgifter kan förekomma med upp till max 20 % av heltid.

Kvalifikationer
Vi söker en person med doktorsexamen inom fiberförstärkta kompositmaterial eller motsvarande och som har intresse av att kombinera praktisk tillverkning, noggrann experimentell karakterisering med modellering av fysikaliska egenskaper.
För att vara aktuell för tjänsten behöver din examen vara avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Erfarenhet av komposittillverkning (t.ex. prepregging, vakuuminjektion, formpressning), testning av egenskaper såsom mekaniska (inklusive tribologi), termiska, elektriska (av kompositer och deras beståndsdelar) samt modellering av termomekaniska egenskaper hos kompositer (inklusive långtidsprestanda) är viktigt och fördelaktigt för den utlysta tjänsten. Expertis inom utveckling av flerskaliga multifunktionella kompositer med erfarenhet av oförstörande karakteriseringsmetoder (t.ex. DIC, termografi) är nödvändiga för att utföra uppgifter inom projektet.

Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska krävs. Du ska kunna arbeta i grupp, kunna ta egna initiativ och ha en god social kompetens.

De flesta medarbetarna vid ämnet polymera kompositmaterial är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år (kan förlängas upp till tre år) med tjänstgöringsort i Luleå. Tänkt tillträde så snart som möjligt.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Roberts Joffe, 0920-49 1940, roberts.joffe@ltu.se eller professor Patrik Fernberg, 0920-49 2883, patrik.fernberg@ltu.se

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 oktober 2022
Referensnummer: 3354-2022