Universitetslektor i malmgeologi

Universitetslektor i malmgeologi

Annons: 26558805
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-10-10
Publiceringsdatum: 2022-09-20

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Vi söker nu en universitetslektor med internationell erfarenhet som kan bidra till utvecklingen av forskningsämnet malmgeologi, undervisa på grundläggande och avancerad nivå samt delta i handledning av masterstudenter och doktorander. Forskningsämnet malmgeologi består för närvarande av åtta seniora forskare och nio doktorander. Ämnet har ett välutrustat laboratorium för avancerad mineralkarakterisering och in situ geokemisk analys t.ex. svepelektronmikroskopi (SEM), lasera blation induktivt kopplad plasma masspektrometri (LA ICP MS). Vi har även tillgång till närliggande laboratorier, till exempel röntgendiffraktion, ramanspektroskopi, röntgentomografi och µ-XRF. Ämnet är också involverat (leder) i forskningsinfrastrukturen LUMIA (Luleå Material Imaging and Analysis), på en övergripande universitetsnivå, som fungerar som en språngbräda till avancerad analys vid nationella/internationella labbinfrastrukturer som MAX IV.

Ämnesbeskrivning
Malmgeologi omfattar användning, uppträdande, förekomst och bildningssätt för naturligt förekommande ekonomiska koncentrationer av metalliska råvaror. Forskningen syftar till att beskriva de geologiska betingelser som leder till brytvärda koncentrationer av mineral, samt hur dessa mineral kan användas för en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i malmgeologi har du expertis inom grundläggande färdigheter som ligger till grund för ekonomisk geologi, såsom mineralogi, geokemi, petrologi och/eller strukturgeologi. Du ansvarar tillsammans med professorer och seniora forskare för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå. Du förväntas arbeta i samarbete med andra forskare och självgående. Du förväntas stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom malmgeologi och bidra till att etablera fältet internt och externt både i form av befintlig och framtida utbildning och som forskningsområde på universitetsområdet i Luleå. Du ansvarar för att utveckla, undervisa och examinera kurser och handleda studenter på forskarnivå (MSc och PhD) samt postdoktorer och för labbledning. Att främja samarbete med nationella och internationella forskargrupper och arbeta med industrin är också en viktig del av denna position. Du förväntas bidra till den internationella utvecklingen av området och aktivt delta i extern finansiering av forskning. Att skriva forskningsförslag och leda forskningsprojekt är lika viktigt som att presentera forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och att aktivt delta i forskargemenskapen inom området.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder (viktas lika)
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig bakgrund med minst tio års erfarenhet av multidisciplinär geokemisk och mineralogisk karakterisering av malmfyndigheter och/eller miljöfrågor relaterat till gruvindustrin

- Dokumenterad undervisning (kursansvar) på minst fem år för kandidat- och masterkurser samt handledning av examensarbeten på forskarnivå (PhD och MSc)

- Flytande kunskaper i engelska i tal och skrift

- Vetenskaplig skicklighet inom ämnet malmgeologi med fokus på fluider i jordskorpan, (karbonat)malmbildande processer och mineralprospektering

- Djupgående mineralogisk och geokemisk expertis inom malmgeologiska undersökningar samt analytiska metoder (från fältgeologi och modern provberedning/mineralseparering till avancerade analytiska metoder t.ex. vätskeinneslutningsanalys, automatiserad mineralogi, XRD, ramanspektroskopi, XRF, SEM, EPMA och LA ICP MS)

- Erfarenhet av forskning kring karbonatisering av mineral vid CO2-bindning

- Omfattande bakgrund inom numerisk geodatamodellering och statistisk analys

- Förmåga att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens och att samarbeta och engagera sig med samhället och industrin genom forskningsprojekt och kunskapsspridning

- Kunskaper inom mjukvara för dataanalys inom geovetenskap (t.ex. SPSS Statistics, ioGAS)

– Om kandidaten inte talar svenska, viljan att lära sig svenska för att inom en snar framtid kunna undervisa på svenska

De flesta medarbetarna vid ämnet malmgeologi är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta universitetslektor Glenn Bark, 0920-49 1039, Glenn.Bark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 oktober, 2022
Referensnummer: 3561-2022