Koordinator kompetensbehov Boden Business Park

Koordinator kompetensbehov Boden Business Park [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26559722
Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-10-23
Publiceringsdatum: 2022-09-26

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Välkommen till Bodens kommun! Boden ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv.

Boden ligger i hjärtat av en extremt etableringsintensiv region och är en viktig del i den gröna globala samhällsomställningen. Här satsar H2GreenSteele på en integrerad produktionsanläggning av grönt stål och strax intill byggs parallellt världens, förmodligen, största produktionsenhet av vätgas. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för framtidens utmaningar, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och en satsning på modernt företagande. Boden är platsen för dig som vill bidra till satsningar kring vår tids största utmaningar och som vill lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla. Här tänker vi smart när vi nu får chansen att bygga något nytt, hållbart och smått unikt.

Till följd av den gröna samhällsomställningen förväntas det skapas behov av flera tusentals nya arbetstillfällen - i den gröna industrin, bland underleveranterör, i vård, skola och omsorg, etc. Kort sagt inom alla delar av samhället och arbetsmarknaden. För att kunna hantera denna exceptionella situation rustar Bodens kommun sitt arbete med kompetensförsörjning. En ny tvärfunktionell utvecklingsorganisation tillskapas för att koordinera frågor rörande kompetensförsörjning. Det handlar bland annat om att utveckla utbildningssystemet, öka arbetskraftutbudet, attrahera kompetens från en bred geografi och att löpande analysera och samordna behoven av kompetens. Den nya utvecklingsorganisationen leds av en samlad styrgrupp där flera delar av den högsta kommunledningen ingår. Bodens kommun samarbetar strategiskt och operativt med Luleå kommun kring kompetensförsörjningsfrågor och den nya organisationen utgör en central yta för detta samarbete.

Vi söker nu nya medarbetare till den nya utvecklingsorganisationen. Tre nya tjänster rekryteras och dessa medarbetare kommer att ingå i ett team om 4 personer med placering på Boden Business Park. I denna annons söker vi Koordinator kompetensbehov till Boden Business park.

Boden Business Park är Norrlands största vardagsrum. Det är en internationell möjlighetsplats och en aktör för människor med driv och starka idéer. Här finns möjligheterna att utveckla och starta något i en kreativ tillväxtmiljö, där det oprövade är ett normaltillstånd och där vi gärna bryter ny mark. Vår mission är att skapa förutsättningar för tillväxt i Bodens Kommun. Vi verkar för att attrahera talanger och företag som vill växa, stödja näringslivet genom att erbjuda kompetensutveckling och innovationsfrämjande aktiviteter samt genom att attrahera nationella och internationella investerare. Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer. Vi är norra Sveriges mest kreativa mötesplats för tillväxt. Här finns en spännande miljö där talang och starka idéer får ta plats och där atmosfären är fylld av innovation och entreprenörskap som bygger ett attraktivt klimat, vilket genererar både mervärden och möjligheter på en internationell marknad. Våra värdeord är värdskap, nytänk och affärsnytta.

Låter det intressant? Välkommen till oss i Boden! För visst vill du vara en del av den spännande samhällsomvandlingen?

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag innebär att koordinera arbetet med analys och samordning av de samlade kompetensbehoven i Bodens kommun vilket innefattar näringsliv, offentlig sektor och nya etableringar. I din roll kommer du löpande att genomföra analyser av behoven på arbetsmarknaden och att etablera och vidareutveckla kontakter och nätverk med arbetsgivare och branschaktörer rörande kompetensförsörjningsfrågor, bland annat kopplat mot gymnasiets branschråd.

Du kommer att vara direkt underställd VD för Bodens Business Park.

KVALIFIKATIONER
Vi söker Dig som har relevant akademisk examen exempelvis inom samhällsvetenskap, HR/personal eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.

Du har erfarenhet av att arbeta med liknande frågor. Du har en bakgrund inom det privata arbetslivet alternativt en god förståelse för näringslivets förutsättningar.

Som person är Du driven och kan ta eget ansvar för att arbeta utifrån övergripande strategiska inriktningar. Tjänsten innefattar kontakter med ett flertal olika kommunala och externa funktioner och Du behöver därför ha en god förmåga att kommunicera och koordinera arbetet bland flera funktioner. Du har en hög grad av arbetsstruktur, ett analytiskt sinnelag och Du arbetar evidensbaserat och källkritiskt.

ÖVRIGT
Facklig kontakt via Unionen.

Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.