Kommundirektör

Kommundirektör

Annons: 26564413
Yrke: Kommundirektör
Arbetsgivare: Kompetenslaget Norr AB
Arbetets ort: Överkalix, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-10-23
Publiceringsdatum: 2022-09-21

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: KommundirektörPresentation:


Som kommundirektör är du direkt underställd kommunstyrelsen och arbetar nära den politiska ledningen. Du är ytterst ansvarig för att de politiska besluten verkställs och att de politiska målen och resultaten följs upp. I rollen som kommundirektör har du ett övergripande ansvar för att samordna förvaltningsorganisationen och de kommunägda bolagen. Du leder den kommunala ledningsgruppen samt representerar kommunen i olika sammanhang på riks-, regional- och lokal nivå och bygger goda relationer med allmänheten och näringslivet.

Viktiga utvecklingsområden är den kommunala samhällsnyttan inom främst socialtjänst, barn och ungdom samt attraktiviteten som arbetsgivare och etableringsort för näringslivet. Överkalix kommun prioriterar ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle, miljö och hållbarhet, infrastruktur samt samhällsservicen till medborgarna.

Din profil
Som person är du tydlig och trygg i ditt ledarskap. Lyhördhet är en av dina styrkor eftersom du arbetar i en demokratisk verksamhet. Du har förmågan att leda, engagera och stötta verksamhetens chefer och medarbetare. Ditt ledarskap bygger på öppenhet och tillit, vilket inger förtroende och skapar engagemang och delaktighet i organisationen.  Du är engagerad och resultatinriktad, med ett helhetsperspektiv och du kan snabbt växla mellan operativa och strategiska frågor inom olika verksamhetsområden. Du är analytisk och har en god ekonomisk förståelse. Som person är du prestigelös, ansvarsfull, har god förmåga att prioritera och din ambition är alltid att leverera med bästa resultat och med högsta kvalitet.

Förståelsen för den demokratiska processen, politikens villkor och dess beslutsprocesser är viktiga framgångsfaktorer. Du drivs av att hitta möjligheter och har förmågan att omvandla politiska visioner till en organisatorisk strategi och verkställighet. Intresse och engagemang för att skapa samhällsnytta är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen som kommundirektör. Du är en god lyssnare, förtroendeingivande relationsbyggare med ett kommunikativt  förhållningssätt som skapar dialog gentemot medborgare, medarbetare, politiker, samhällsrepresentanter och näringsliv.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Dina kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen vill vi att du har;
- Relevant akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller motsvarande
- Goda kunskaper om offentlig sektor och politisk styrd verksamhet
- Dokumenterad ledarutbildning
- Flerårig chefserfarenhet från komplex organisation samt erfarenhet av indirekt ledarskap
- Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändring och utveckling
- Erfarenhet av att företräda och representera en verksamhet samt att hantera media
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Tjänsten är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.

Vi erbjuder
Överkalix kommun är en attraktiv boendeort med god livsmiljö för alla, hög offentlig service för invånarna och bra förutsättningar för näringslivet. Den kommunala servicen kännetecknas av kvalitet och effektivitet. Som kommundirektör i Överkalix har du en omväxlande och utvecklingsinriktad roll i Norrbottens hjärta.

Ansökan
Anställningen är ett tidsbegränsat chefsförordnande, med möjlighet till förlängning.