Beslutsfattare till förvaltningsprocessenheten i Boden

Beslutsfattare till förvaltningsprocessenheten i Boden [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26576097
Yrke: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Arbetsgivare: Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-10-03
Publiceringsdatum: 2022-09-23

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltningPresentation:


Vi söker en beslutsfattare till förvaltningsprocessenheten i Boden.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande. 

Förvaltningsprocessenheten hanterar överklaganden från personer som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd samt prövar om det finns hinder mot att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Enheten för Migrationsverkets talan vid förhandlingar i domstol och bidrar till Migrationsverkets övergripande rättsliga kvalitet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som beslutsfattare kommer du att utreda och handlägga samt föredra och fatta beslut i migrationsärenden enligt utlänningslagen och annan tillämplig lagstiftning. Du svarar för att upprätthålla, inhämta och sprida kunskaper internt inom sakområdet samt ger stöd och handleder personal, på enheten och i teamet, i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att driva handläggningen framåt och fattar beslut i olika delar under hela processen. I rollen kan också ingå att skriftligt föra Migrationsverkets talan vid domstolsprövning av utlänningsärenden.

Du deltar aktivt i verksamhetens utveckling mot effektivare och rättssäkrare handläggning. Som beslutsfattare handleder du i sakfrågan som en expert och hjälper handläggarna i ärendehanteringen. Du fattar besluten utifrån de förslag som handläggarna presenterar. Du kommer att arbeta med praxisrelaterad- tolkning och tillämpning. Att ge information till sökande samt besvara frågor från allmänhet och andra myndigheter kan även förekomma i arbetet. Du planerar och genomför muntliga utredningar. I arbetet förekommer också arbete med förvaltningsprocessens jourverksamhet. 

Personliga kompetenser  
Som person är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard, samt lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar. Vidare tar du ansvar för dina uppgifter genom att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.

Krav
• Akademisk utbildning med juridisk- samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning
• Några års aktuell erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden
• Goda kunskaper inom förvaltnings- och utlänningslagen
• God kommunikativ förmåga och utrycker dig mycket väl i tal och skrift i svenska och engelska

Meriter
• Erfarenhet av arbete med handläggning av ärenden enligt tillämplig lagstiftning
• Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning
• Erfarenhet av coachande förhållningssätt

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Vi tillämpar individuell lönesättning 
Placering: Boden
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer om den aktuella rollen finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 3 oktober 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.


I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.


Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 


För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.


Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi undanber oss därför telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.