Enhetschef för legitimerad personal - äldreboenden

Enhetschef för legitimerad personal - äldreboenden [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26581017
Yrke: Enhetschef, hälso- och sjukvård
Arbetsgivare: Bodens kommun, Socialförvaltningen
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-10-10
Publiceringsdatum: 2022-09-26

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Enhetschef, hälso- och sjukvårdPresentation:


Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till.

Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra. Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden.

Äldreboende (tätorten Boden) inom verksamhetsområdet Äldreomsorg söker enhetschef för legitimerade personal.
Verksamheten omfattar legitimerade personal såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter på våra särskilda boenden Erikslunden, Sturegården, Svedjebacka och Ågården.

Som enhetschef ansvarar du för hälso- och sjukvård enligt HSL. Vid respektive boende har tvärprofessionella team byggts upp runt patienten som består av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef samt omvårdnadspersonal. Ditt ansvar som enhetschef HSL är att stödja de legitimerade funktionerna i det fortsatta arbetet med att samverka i de tvärprofessionella teamen.

I ditt uppdrag som enhetschef har du ett övergripande ansvar för personal, utveckling, arbetsmiljö och ekonomi. Det innebär ledning, planering, bemanning dagtid och jourtid, samverkan samt uppföljning av hälso- och sjukvården med fokus på kvalitet och ekonomi. Du arbetar i nära samverkan med enhetschefer på respektive boende, demensvårdsutvecklare, Kompetensförsörjningsenheten, verksamhetschef för Hälso- och sjukvården, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Organisatoriskt är du underställd verksamhetschef Äldreomsorg.
Som enhetschef för legitimerad personal erbjuds du ett självständigt arbete i en utvecklande miljö passande för en person med stort engagemang för utveckling. Ditt ledarskap vilar på Bodens kommuns vision och värdegrund.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Ditt övergripande ansvar som enhetschef HSL är:

Personal, utveckling, arbetsmiljö och ekonomi

Ansvara för schema och bemanning i samverkan med Kompetensförsörjningen vid frånvaro som semester och övrig frånvaro.

Ansvara för rekryteringsprocessen tillsammans med enhetschef på respektive boende.

Ansvara för att legitimerade personal har behörigheter i det system de behöver ha i sin anställning.

Ansvara för att implementera den individuella introduktionsplan som ska användas vid nyanställning, genom att utse handledare och att medarbetaren får den introduktion som krävs för att kunna utföra sitt arbete.

Ansvara för medarbetarsamtal, lönegrundande samtal och lönesättning i samarbete med enhetschefer på respektive boende.

Stödja de legitimerade funktionerna i det fortsatta arbetet med att samverka dagtid, måndag till fredag i de tvärprofessionella teamen på respektive boende.

Stödja och strukturera samverkansfrågor för fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom alla verksamhetsområden

Stödja och strukturera samverkansfrågor för sjuksköterskor jourtid d.v.s. kvällar och helger inom alla verksamhetsområden.

Leda och hålla i arbetsplatsträffar, planeringsdagar samt information till legitimerad personal.

Övergripande ansvar för arbetsmiljön för legitimerad personal.

Ansvara och planera för kompetenshöjning/utbildning för legitimerad personal. Tillsammans med MAS, MAR Kvalitetsutvecklare ansvara för omvärldsspan.

Du ingår i verksamhetsledningsgruppen för Äldreomsorg där vi tillsammans leder och utvecklar demensvården i god nära vård samt patientsäkerhet.

Tillsammans med MAS, MARS, Kvalitetsutvecklare ansvara för uppföljning av hälso- och sjukvården med fokus på kvalitet och ekonomi.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller annan examen som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Du har tidigare erfarenhet av att arbetsleda legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal samt goda kunskaper inom lagstiftningarna Sol och HSL. Det är meriterande om du har arbetet eller arbetar inom vård och omsorg, särskilt inom kommunal sektor. Vi ser positivt på om du har andra erfarenheten exempelvis inom kvalitetslednings och LEAN-arbete. Du är van vid att aktivt driva utvecklings- och förändringsarbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är tydlig i din kommunikation, strukturerade, analytisk kan samarbeta men också vara självständig. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, förmåga att skapa motivation, engagemang, dialog och inflytande så att alla medarbetare känner delaktighet i att uppnå verksamhetens mål. Du ser utvecklig och kvalitetsarbete som självklara arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.

Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag, se länk via hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.