Specialistläkare med inriktning mot palliativ vård, Sunderby sjukhus

Specialistläkare med inriktning mot palliativ vård, Sunderby sjukhus

Annons: 26654271
Yrke: Specialistläkare
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-11-30
Publiceringsdatum: 2022-10-12

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialistläkarePresentation:


Vi söker dig som vill vara en del av vårt team, som arbetar med palliativ vård. 
Läs mer om oss påhttp://www.norrbotten.se/

Vi söker
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation med svenska C1. Palliativ medicin som tilläggsspecialitet är mycket meriterande. Lämpliga basspecialiteter är exempelvis allmänmedicin, onkologi, kirurgi eller internmedicin, men även andra specialiteter kan vara av intresse. Tidigare tjänstgöring inom palliativ vård är meriterande. Meriterande är även doktorsexamen och därefter aktiv forskning och körkort är ett plus.Duhar också ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen. 
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du agerar, uttalar dig och tar beslut på ett hänsynsfullt och genomtänkt sätt. Gör avvägningar och prioriteringar utifrån tillgänlig information samt är tydlig och har lätt för att samarbeta.
Ansökan
Till ansökan bifogas:
Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning. Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
Specialistbevis från Socialstyrelsen
Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten

Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan.

Det här får du arbeta med
Som specialistläkare kommer du att arbeta på vår palliativa vårdavdelning med inneliggande patienter som är i behov av akut symtomlindring. Den palliativa vårdavdelningen är belägen på avdelning 63 där även hematologiska patienter och lungpatienter vårdas. Du kommer också att tillsammans med våra sjuksköterskor i det palliativa rådgivningsteamet göra bedömningar på andra vårdavdelningar och i hemmet. Tillsammans med teamet sker även hembesök för att kunna ge symtomlindring och stöd i hemmet. Om du inte redan har palliativ vård som tilläggsspecialitet skall din tjänstgöring initialt utformas för att du skall få denna formella kompetens. Läkarbemanningen består för närvarande av två läkare. En heltidsarbetande specialist i allmänmedicin som nu kompletterar med specialistkompetens i palliativ medicin parallellt med det kliniska arbetet. Den andra läkaren är specialist i internmedicin och endokrinologi och arbetar deltid på PAVA/PRT. Tre heltidstjänster för sköterskorna, just nu fördelat på 4 personer. Kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut samt dietist är också knutna till teamet. Handledning av studenter, AT-läkare och ST-läkare blir en del av ditt uppdrag.
En specialistläkare: • ska ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och tar del i ett övergripande ansvar för sin specialitet samt del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet, vilket innebär bland annat att verka för att få berörda medarbetare inriktade mot uppsatta mål • förväntas ha ett akademiskt förhållningssätt till sin specialitet, medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer • förväntas uppvisa goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och förbättringsarbeten.

Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Information om tjänsten
Vi söker en specialistläkare med möjlighet till tillsvidareanställning på heltid.Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. 

Välkommen med din ansökan!