Examensarbete - Variabel Titantillsats vid sekundärmetallurgin i CAS-OB

Examensarbete - Variabel Titantillsats vid sekundärmetallurgin i CAS-OB

Annons: 26752174
Yrke: Utvecklingsingenjör, metallurgi
Arbetsgivare: SSAB EMEA AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-31
Publiceringsdatum: 2022-11-04Presentation:


Bakgrund

Innan stålet ska gjutas så tillsätts legeringar för att uppnå rätt analys enligt kundspecifikation. Beräkningen av legeringstillsats beror av aktuell analys, stålets vikt i skänken och vilket utbyte som legeringen har. En av legeringarna som tillsätts är titan. I dagsläget är titanutbytet bestämt efter vilken stålsort som körs. Det finns dock annat som påverkar utbytet, som till exempel hur mycket syre som finns kvar i stålet, så ibland fås högre, eller lägre, utbyte än väntat.

Det finns även ett villkor, kallat ”V11”, att ta hänsyn till. Det beräknar hur mycket titan det finns i förhållande till kväve och svavel. För mycket kväve och svavel i stålet kan nämligen motverka de positiva effekterna av titantillsats. CAS-operatören kan under behandlingens gång se ett beräknat värde på V11. Det baseras på svavel i senaste provet och en fix kvävehalt. Utifrån detta kan operatören välja att öka eller minska datorns föreslagna mängd av titanlegering för att få rätt V11. Det här momentet skulle kunna göras av datorn istället.

Syfte

Undersöka vad som påverkar titanutbytet på CAS-OB-stationen och ta fram systemstöd för att träffa närmare riktvärdet för titan och V11.

Metod

1. Litteraturstudie.

2. Datainsamling. Studera vad som påverkar titanutbytet. Multivariat dataanalys.

3. Ta fram ett förslag på titantillsats som tar hänsyn till svavelhalten och eventuellt faktorer som påverkar titanutbytet.

4. Testa beräkningen ”i bakgrunden” med hjälp av systemutveckling.

5. Uppföljning av test och riskbedömning av ny beräkning.

6. Rapportskrivning och presentation för SSAB.

Sista ansökningsdag

31 december 2022

Vid frågor om uppdraget kontakta gärna

Jenny Hagemalm, Utvecklingsingenjör, Metallurgisk utveckling, tfn 0920-92629.

Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.