Utvecklingsingenjör inom efterbehandling och förorenad mark

Utvecklingsingenjör inom efterbehandling och förorenad mark [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26757825
Yrke: Miljöingenjör
Arbetsgivare: Malmberget
Arbetets ort: Gällivare, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-01
Publiceringsdatum: 2022-11-07Presentation:


Om företaget/ verksamheten

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) - LKAB - är en internationell gruv- och mineralkoncern som framställer hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. LKAB tillverkar och levererar högförädlade järnmalmsprodukter till den globala stålmarknaden och huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. LKAB leder omställningen av järn- och stålindustrin i syfte att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Fullt genomförd innebär omställning av LKAB:s produktion från pellets till järnsvamp att 35 miljoner ton koldioxidutsläpp om året kan sparas hos kunderna i stålindustrin. Det motsvarar mer än 2/3 av Sveriges samlade utsläpp. LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten. 

Vi erbjuder dig en spännande roll på LKAB:s miljö och säkerhetsstab, sektionen Miljö, där du blir en del av den nya fossilfria och gröna industrin och kommer att ha stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.

Sektion Miljö har som uppdrag att styra och leda affärsområdets miljöarbete och att utveckla affärsområdets miljöprestanda inom olika miljöaspektsområden såsom ytvatten, grundvatten, efterbehandling mm.

Om tjänsten

Ditt uppdrag kommer att vara att stödja verksamheterna i frågor som rör efterbehandling och förorenad mark genom att vara expertstöd, arbeta med metodutveckling och strategiska inriktningar inom dina ansvarsområden. I arbetet ingår kontakt med tillsynsmyndighet. Du kommer att ingå i arbetsgruppen Efterbehandling och förorenad mark som består av tre personer, där du har det geografiska ansvarsområdet Malmberget/Vitåfors och Luleå malmhamn.

LKAB tillämpar ekologisk efterbehandling, vilket innebär att målet med efterbehandlingen inte bara är att skydda människa och miljö – utan dessutom att skapa ekologiska mervärden. Detta är en viktig del i LKAB och den svenska gruvnäringens mål om att bidra med en positiv påverkan på biologisk mångfald senast 2030.

Du kommer att arbeta med metodutveckling och långsiktiga efterbehandlingsvisioner såväl som att, tillsammans med verksamheten, ta fram bland annat detaljerade efterbehandlingsplaner för områden som är redo att efterbehandlas eller nedlagda verksamheter.

Inom förorenad mark är ditt ansvarsområde historiska föroreningar på LKAB:s områden samt att agera expertstöd till verksamheten vid föroreningsproblematik. Kända föroreningar ska dokumenteras och plan för avhjälpande tas fram. Du kommer att få styra och leda saneringsprojekt i olika former och storlekar inom LKAB:s verksamhetsområde. Inom området förorenad mark ingår också att arbete enligt MIFO och upprättande av statusrapporter enligt IED.

Din arbetsgrupp ansvarar också för att definitioner och tolkning av lagtext gällande att efterbehandling och avfallshanteringsplaner görs likartat över hela LKAB. Arbetet bedrivs i nära kontakt med verksamheterna, miljötillståndsprojektledare och extern expertis som du är uppdragsledare för, samt genom samverkan med bransch och akademien.

Arbetet innebär resor mellan LKAB:s verksamhetsorter och övriga resor, b la möten med branschkollegor, studieresor mm.

Placeringsort Malmberget/Gällivare

Dina kvalifikationer

För att lyckas i ditt uppdrag tror vi att du är en person som är systematisk, uthållig och är trygg i att kommunicera på olika nivåer.

Du klarar av att växla mellan arbetsuppgifter som sträcker sig över olika tidshorisonter och har förmåga att skifta synsätt mellan ett akademiskt och ett mer praktiskt, verksamhetsnära med fokus på utförande.

Vi tror att du är nyfiken till din natur och att du har förmåga att själv planera ditt arbete och skapa de kontakter och samarbeten du behöver inom verksamheterna. Om du har kunskap om gruvbranschen, ekologisk efterbehandling samt erfarenhet av att göra riskbedömningar, efterbehandling av utvinningsanläggningar är det en bonus!

Vi söker dig som har akademisk examen inom miljöområdet och som har erfarenhet av efterbehandlingsfrågor och saneringar.

B-körkort är ett krav för alla tjänster inom LKAB.

Övrig information

Välkommen in med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 2022-12-01.

Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vid frågor kontakta Liselotte Olausson, sektionschef Miljö 0980-71292 eller mail liselotte.olausson@lkab.com

Fackliga kontakter:

Ledarna Södra Annica Kaati ordf Se.sm.ledarna.sodra.styrelsen@lkab.com

SACO Södra Annika Taavoniku ordf saco.mbgt@lkab.com; annika.taavoniku@lkab.com

Unionen Södra Per-Ola Eriksson ordf per.ola.eriksson@lkab.com; unionen.sodra@lkab.com

Vi erbjuder

Vår unika verksamhet kräver anställda med unik kunskap. Oavsett tjänst hjälper och stöttar vi varandra – över avdelnings- och organisationsgränser – inom hela koncernen. Det är viktigt för oss att du vill bidra till den varma och inkluderande kultur som ligger till grund för vår framgång. Vi drivs alla av ett starkt engagemang och vill skapa värde för våra kunder. Vi gillar utmaningar och välkomnar nya idéer. Vi bygger förtroende genom att ta ansvar och hos oss kommer alltid säkerheten först. Våra värderingar är alltså engagemang, innovation och ansvar. Förutom att bli en del av vår breda organisation med gott om möjligheter till utbildning och utveckling i ditt dagliga arbete erbjuder vi alla medarbetare ett attraktivt utbud av förmåner.

På LKAB värdesätter och strävar vi efter mångfald och en jämn könsfördelning inom avdelningarna. Ansök genom att klicka på länken högst upp på sidan. Bifoga ett personligt brev och ditt CV. Intervjuer och urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!