Controller till regionala utvecklingsavdelningen- Kulturenheten

Controller till regionala utvecklingsavdelningen- Kulturenheten

Annons: 26771584
Yrke: Controller
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-11
Publiceringsdatum: 2022-11-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ControllerPresentation:


Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för utveckling, samordning och uppföljning av Regionens ekonomiprocesser. Avdelningen stödjer regionledningen och leder och samordnar arbetet med ledningssystem, budget, planering, uppföljning, rapportering och analys. Ekonomiavdelningen är också ansvarig för beställning vårdval primärvård och beställning vårdval allmän barn- och ungdomstandvård. På avdelningen arbetar 24 medarbetare.
Vi söker nu en controller till regionala utvecklingsavdelningens kulturenhet. Tjänsten kommer att vara organiserade på den centrala ekonomiavdelningen men arbetsleds av ekonomiansvarig inom regional utvecklingsavdelning.
Kulturenheten ingår tillsammans med enheten för näringsliv och samhällsplanering i regionala utvecklingsavdelningen vars uppdrag är att leda och samordna regional förbättring. Det gör vi genom att stödja andras eller ta egna initiativ till utvecklingsinsatser för Norrbottens tillväxt. Kulturenheten har det samlade ansvaret inom kulturområdet. Arbetet sker i nära samarbete med regionens kommuner, föreningar, organisationer och professionella kulturskapare. Kulturplan för Norrbotten 2023-2026, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Region Norrbottens mål ligger till grund för arbetet. På Kulturenheten finns idag cirka 90 anställda. Där ingår regioninstitutionerna Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Regionbibliotek Norrbotten samt främjandeverksamheter och resurscentra inom dans, hemslöjd, design, litteratur och konst.

Vi söker
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå eller utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har goda datorkunskaper och har arbetat med Business Intelligence samt är van att arbeta i system för information om ekonomi, personal och verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du är analytiskt lagd och har förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv arbeta fram analyser och lösningsförslag för verksamheterna inom ditt område.

Det här får du arbeta med
Som controller ger du råd, stöd och service till kulturenhetens verksamheter inom den regionala utvecklingsavdelningen med planering, uppföljning och rapportering av ekonomi och verksamhet. Arbetet innebär bland annat; budget, redovisningsfrågor, verksamhetsanalyser, månads- och årsbokslut, kalkylering, nyckeltalsjämförelser, prognoser. I rollen som stöd till våra chefer förväntas du sprida kunskap och presentera relevant information på ett pedagogiskt sätt. Du arbetar nära verksamheterna och blir en viktig länk i rapporteringen uppåt. Du säkerställer också att regionens ekonomiska redovisning håller hög kvalité samt följer lagar och regler. Arbetet ställer krav på en god helhetssyn i ekonomirelaterade frågor och en god kommunikativ förmåga. Du har viljan och förmågan att bidra med kvalificerade analyser och beslutsunderlag. Viktigt också är att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har en god social kompetens.

Det här erbjuder vi dig
- Engagerad och kompetent omgivning med möjlighet att påverka
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid, tillträde enligt överenskommelse. Vi ber dig skicka din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!