Projektledare EU-Life projekt vattendragsrestaurering

Projektledare EU-Life projekt vattendragsrestaurering

Annons: 26773702
Yrke: Limnolog
Arbetsgivare: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-11-30
Publiceringsdatum: 2022-11-09

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: LimnologPresentation:


Vi söker dig som är en erfaren projektledare med fokus på vattenrelaterade projekt och som vill jobba med det Europas största projekt för vattendragsrestaurering, TRIWA-projektet, som ska hjälpa till att återställa Torneälvens biflöden.

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett – myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
• möjlighet att bidra till samhällsnytta
• kompetenta och engagerade kollegor
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.

Miljöanalysenhetens viktigaste uppdrag är att beskriva miljötillståndet i Norrbotten. Som stöd för detta bedriver enheten långsiktig regional miljöövervakning, bedömer vattens ekologiska och kemiska status samt samordnar arbetet med de regionala miljömålen. Enheten bistår med underlag som underlättar vattenförvaltningen samt medverkar med sin expertkunskap i miljöprövningar.

Miljöanalysenheten driver även ett antal projekt med fokus på åtgärder i vatten, ofta i samarbete med både regionala aktörer och andra länder, samt verkar i internationella samarbetsforum inom Nordkalotten och Barents. Idag drivs redan beviljade projekt på enheten, allt från enstaka åtgärder till stora multinationella projekt på 3-7 år där EU medfinansierar.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifter består i att projektleda EU-projektet TRIWA under 7 år framöver. Projektet involverar en mängd biotopförbättrande åtgärder som bedrivs genom entreprenad och i egen regi. Som projektledare är du spindel i nätet som samordnar åtgärderna och håller ihop projektet. Arbetsuppgifterna kan variera över åren och årstiderna beroende på projektets fas. Det kan vara allt från att sköta upphandlingar, hålla föredrag, förhandla med sakägare eller entreprenörer, skriva rapporter och medverka vid anställningar.

Projektledaren ansvarar för projektet där det ingår en rad olika roller för att lösa projektets alla uppgifter. Rollerna kommer att utgöras av länsstyrelsens medarbetare, säsongsanställda, konsulter eller entreprenörer. Ditt ansvar är att leverera projektets mål inom ramen för projektets budget och tidsplan.

Till stöd finns ett erfaret gäng projektmedarbetare som i många år medverkat i liknande projekt. Dessutom ingår projektorganisationen i en enhet på länsstyrelsen med bred erfarenhet av miljöfrågor och med spetskompetens inom vatten.

Vi söker en medarbetare som ska arbeta med olika förekommande uppgifter som att:
• Projektleda EU-projekt
• Fungera som länsstyrelsens kontakt för projektet och representera vid externa och interna informationstillfällen
• Ansvara för upphandlingar
• Ansvara för uppföljningar
• Tillsammans med projektekonom ansvara för att projektet följer budget
• Utreda personella behov och medverka vid anställningar inom projektet

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• relevant naturvetenskaplig akademisk utbildning gärna med limnisk inriktning,
• erfarenhet av projektledning av EU-projekt,
• god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skrift,
• god administrativ förmåga,
• erfarenhet av upphandling,
• erfarenhet av arbete med Geografiska informationssystem (GIS),
• körkort för personbil.

Som person är du van att arbeta självständigt, ta egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet. Arbetet innebär en hel del kontakter inom och utanför organisationen och det är därför viktigt att du är lyhörd och ha en förmåga att möta människor och lätt för att samarbeta. Vidare är du noggrann och kan driva projekt till avslut.

Det är ytterligare en fördel om du har erfarenhet av:
• åtgärdsarbete i vattendrag,
• söka tillstånd för miljörelaterade åtgärder,
• arbete inom statlig myndighet eller kommun.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. se kvalifikationer

ÖVRIGT
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.