Universitetslektor i utvecklingspsykologi

Universitetslektor i utvecklingspsykologi

Annons: 26779673
Yrke: Universitets- och högskolelektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-01-06
Publiceringsdatum: 2022-11-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Universitets- och högskolelektorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Vi söker en universitetslektor som vill vara delaktig i Luleå tekniska universitets vision att forma framtiden genom nydanande utbildning och banbrytande forskning samt som har kompetens och drivkraft att integrera utbildning och forskning inom området utvecklingspsykologi.

Vid avdelningen hälsa, medicin och rehabilitering bedrivs utbildningar för arbetsterapeut- och fysioterapeutexamen, kandidatutbildningar i hälsovägledning och psykologi, samt kurser i medicinsk vetenskap. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi och psykologi.

Befattningen som universitetslektor i utvecklingspsykologi är placerad på forskningsämnet psykologi. Idag är vi 21 medarbetare varav fem doktorander verksamma inom ämnesområden så som klinisk psykologi, idrottspsykologi, vittnespsykologi, utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, kognitiv neurovetenskap och teknisk psykologi.

Psykologiämnet medverkar i LTUs strategiska miljö PRECISE om hållbar precisionshälsa för banbrytande forskning i samverkan mellan universitet och olika samhällsaktörer samt Depict Lab, en avancerad mobil laborativ miljö för att belysa människa-teknik interaktioner.

Vill du vara med och bidra till vår växande och kreativa verksamhet genom att medverka i ansökan om examinationsrätt för psykologexamen, vara involverad i vårt kandidatprogram i psykologi samt i kursen evidensbaserad psykoterapi.

Ämnesbeskrivning
Ämnet Psykologi handlar om att systematiskt utforska individens upplevelser, beteende och biologi samt dess inbördes samband och underliggande mekanismer. Psykologi som disciplin har producerat tillämpbar kunskap till nytta för individen i över 100 år med avsikt att beskriva och förstå människans känslor, tankar och beteenden i alla situationer och miljöer

Arbetsuppgifter
Arbetsområdet är i första hand utvecklingspsykologi för den aktuella anställningen men även arbete inom psykologins övriga områden kommer att utgöra en viktig del för anställningen.

Inom undervisningsuppdraget förväntas du utveckla och upprätthålla pedagogisk kvalitet, undervisa och handleda studenter på alla nivåer. Arbetsuppgifterna innebär även att bedriva forskning med inriktning mot utvecklingspsykologi. Uppdraget inom forskning innefattar att bilda nätverk och samverka med Region Norrbotten, kommuner och privata aktörer men även att vara aktiv i forskningssamhället och söka externa forskningsmedel. Inom ramen för tjänsten ingår även arbete som innefattar lednings- och administrativa uppdrag, men även att bidra till universitetets utvecklingsarbete samt följa ämnets internationella utveckling inom området för utvecklingspsykologi.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning)

- Psykologlegitimation och klinisk erfarenhet är meriterande
- Erfarenhet av att tidigare ha undervisat på psykologprogram är meriterande
- Kunna undervisa på svenska och engelska
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället

För att lyckas och trivas i rollen som universitetslektor behöver du ha god samarbets- och planeringsförmåga, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling. Vidare har du förmåga att skapa och underhålla kontakter, du är kommunikativ och lyhörd.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse. Luleå tekniska universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Katarina Mikaelsson, katarina.mikaelsson@ltu.se, 0725390667 samt ämnesföreträdare och professor Jessica Körning.Ljungberg, jessica.korning-ljungberg@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4076-2022
Sista ansökningsdag: 6 jan 2023