Professor i energiteknik - focus på framtidens fossilfria processindustri

Professor i energiteknik - focus på framtidens fossilfria processindustri

Annons: 26780696
Yrke: Professor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-11
Publiceringsdatum: 2022-11-11

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ProfessorPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.


Forskningsämnet energiteknik är centralt för att Luleå tekniska universitet aktivt ska kunna bidra till dessa högaktuella etableringar. Ämnet har idag drygt 50 medarbetare och vi bedriver forskning inom fyra områden; termokemisk omvandling, joniska lösningar för energiapplikationer, energieffektivisering och energisystemanalys.

Vi söker nu en professor som skall komplettera och stärka vår redan väl etablerade forskning inom området termokemisk omvandling. Inom detta område är forskningen inriktad mot produktion av drivmedel, material, el och värme genom förbränning, förgasning och pyrolys av bränslen. Forskningen inom området är av såväl starkt experimentell som teoretisk karaktär där förbrännings-/förgasnings- och pyrolysexperiment kompletteras med detaljerad materialkaraktärisering och simulering/modellering.

Då du särskilt kommer fokusera på forskningsfrågor som rör termokemiska omvandlingsprocesser i framtidens fossilfria processindustri skall du ha en dokumenterad erfarenhet av både processindustriella applikationer och forskningssamverkan med processindustrin inom detta område. Därutöver skall du ha en gedigen forskningserfarenhet av kvalificerade förbrännings- och förgasningsförsök i industriell-, pilot- och labskala, detaljerad materialkarakterisering av förbrännings-/förgasnings-/pyrolysprodukter och erfarenhet av modellering-/simulering av dessa termokemiska omvandlingsprocesser.

Ämnesbeskrivning
Ämnet energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga uppgifter är att etablera och bedriva forskning inom vårt termokemiska energiomvandlingsområde med ett särskilt fokus mot framtidens fossilfria processindustri. Som professor förväntas du stärka forskningen och forskarutbildningen inom området och bidra med kompetens som kompletterar områdets nuvarande forskningsprofil. Befattningen inkluderar ansvar för forskning och handledning av doktorander såväl som samverkan med bl a processindustrin. Du förväntas utveckla nationella och internationella nätverk samt söka externa medel för att finansiera och utöka forskningen.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:


• Vara framstående inom sitt ämnesområde och däri uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, omfattande en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• Uppvisa akademiskt ledarskap, exempelvis via
• forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd
• erfarenhet av att leda nationella eller internationella forskningsprojekt
• erfarenhet av att i konkurrens söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• erfarenhet av interna ledaruppdrag inom universitetet

• Uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis via

• tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
• införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang


• Inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand hela tiden från antagning fram till doktorsexamen
• Visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Vikten ligger i huvudsak på den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten är meriterande. Den pedagogiska skickligheten som förväntas i den här tjänsten består främst av handledning på forskarutbildningsnivå.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• Förmåga att samverka med, utveckla och leda kollegor och medarbetare
• Förmåga att samverka och skapa relationer med den omgivande processindustrin
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Erfarenhet av processindustriella applikationer i olika skala
• Erfarenhet av experiment och modellering-/simulering av termokemiska omvandlingsprocesser.
• Flytande engelska i tal och skrift


Information
Befattningen som professor är en tillsvidareanställning. Tjänstgöringsort Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: professor tillika ämnesföreträdare Marcus Öhman, 0920-29 1977 marcus.ohman@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 2 december 2022
Referensnummer: 3991-2022