Miljösamordnare till Region Norrbotten

Miljösamordnare till Region Norrbotten [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26793971
Yrke: Miljösamordnare/Miljökoordinator
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-06
Publiceringsdatum: 2022-11-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Miljösamordnare/MiljökoordinatorPresentation:


Division Regionstöd samlas Region Norrbottens stöd- och servicefunktioner inom HR, ekonomi, IT/MT, inköp och försörjning, Facility Management samt fastigheter. Divisionen har i uppdrag att tillhandahålla kostnadseffektivt och samordnat stöd till divisioner, avdelningar och medborgare. 
FM (Facility Management) är ett verksamhetsområde inom Division Regionstöd. Verksamhetsområdet levererar lokalservice, kostservice, kundservice, patienthotell samt lokal/fastighetsdrift till divisioner, avdelningar och medborgare.

Vi söker
Du har miljöutbildning alternativt erfarenhet av arbete med miljö eller kemikaliefrågor samt kunskap om miljö & kemikaliefrågor inom vården. Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet från Regionens IT-system såsom Insidan, VIS och Synergi. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du arbetar självständigt, har helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet samt är kvalitetsmedveten.

Det här får du arbeta med
Som miljösamordnare kommer du att arbeta som operativ miljö- och kemikaliesamordnare det innebär att du stödjer Regionens interna verksamheter i miljö- och hållbarhetsfrågor. Du är rådgivande kontaktperson för samtliga regionens verksamheter inom miljö- kemikalier samt avfallsfrågor. Upprättar anvisningar och rutiner för regionens verksamheter för hantering av kemikalier och avfall. Du tillser att, utförande samt uppföljning inom följande lagstiftning utförs: Miljöbalken (1998:808), Lag (2006:263) om transport av farligt gods samt Avfallsförordningen (2020:614). Du samordnar miljöarbetet så att de följer interna rutiner och riktlinjer såsom: Miljöpolicyn, strategiska planen samt styrelsens plan. Du fungerar som en samordnare mellan regionens verksamheter och regionens kemikaliekonsulter samt kemikaliehanteringssystemet.
Du medverkar i det praktiskt utförandet av kommande Hållbarhetsstrategi. Samordnar regionens miljöombud på samtliga sjukhus samt för hälsocentraler och tandvårdskliniker. Anordnar löpande miljöombudsträffar med verksamheter, deltagande i möten och studiebesök i verksamheten, samt information/utbildningstillfällen. Du är kontaktperson gentemot regionens upphandlade avfallsentreprenör. Viktiga arbetsuppgifter är bland annat nyhetsbrev för miljö, uppdatera information på Miljösidan samt telefon- och mailsupport till miljöombud i miljöfrågor.

Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Placerings ort Region huset, Luleå eller enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!