Maskinchef till Luleå Hamns bogserbåtsverksamhet

Maskinchef till Luleå Hamns bogserbåtsverksamhet

Annons: 26794537
Yrke: Teknisk chef/Maskinchef, fartyg
Arbetsgivare: ByHart AB
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-18
Publiceringsdatum: 2022-11-15Presentation:


Norrbotten växer och är en av de mest spännande platserna i Sverige. Luleå Hamn söker nu en Maskinchef till vår Bogserbåtsverksamhet, som vill vara med och bidra till en livskraftig framtid i Luleå och Norrbotten. Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade och skickliga kollegor och har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.

Välkommen med din ansökan!

En växande hamn för framtiden
Luleå Hamn är en av Sveriges största transporthamnar och omsätter drygt 8,5 miljoner ton gods varje år. Mellan 2022 och 2030 beräknas godshanteringen trefaldigas och antalet anlöpande fartyg likaså; allt för att möta industrins hållbara tillväxt i norr. Trots isbeläggning från januari till maj är hamnen öppen och i full drift året om. Tack vare våra statliga isbrytare och våra egna isbrytande bogserbåtar kan vi alltid vara tillgängliga för Norrbotten och omvärlden, i såväl tjock is som öppet vatten.

Luleå Hamn är och ska vara en hållbar länk till världen. På ett hållbart och engagerat sätt och tillsammans med våra intressenter skapar och tillvaratar vi möjligheter med regionens behov i fokus. Vår verksamhet styrs och förbättras ständigt genom hållbara beslut och arbetssätt

- där säkerheten sätts främst.
- som skyddar miljön och förebygger förorening.
- där sociala aspekter beaktas.
- som är ekonomiskt försvarbara.
- där risker och möjligheter analyseras och beaktas.


Besök gärna vår webbplats för att läsa mer om oss. (https://www.portlulea.com/)

Våra bogserbåtar
Luleå Hamn har tre egna, isbrytande bogserbåtar. Vilja, Viscaria och Valkyria. Bogserbåtarna bemannas av Luleå Hamns egna och erfarna besättningar.

- Vilja, som är den nyaste av de tre, är världens starkaste hybriddrivna isbrytande bogserbåt har en maskinstyrka på 7400 hk och en dragkraft på 100 ton. Hon drivs delvis på el, vilket bidrar till att kraftigt sänka utsläppen av koldioxid.
- Viscaria är en isbrytande bogserbåt med en maskinstyrka på hela 6 150 hk och en dragkraft på 62 ton.
- Valkyria är en isbrytande bogserbåt med en maskinstyrka på 3 520 hästkrafter och en dragkraft på 35 ton.


Bli en av oss
Vår arbetsplats sträcker sig från hamn, kontor och kajer till skärgården och havet. Jobbet vi gör skapar värde för såväl Luleå och Norrbotten som världen bortom horisonten. Det är en spännande tid att jobba för hamnen i Luleå för nu formar vi framtidens hamn! Vi växer och utvecklas i en rasande fart och en hållbar riktning, men allting förändras inte. Vi kommer alltid tro på att vara en schysst arbetsgivare och en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra i vått och torrt, såväl på land som till sjöss. Bli en av oss och bidra till en livskraftig framtid i Luleå och Norrbotten!

Vad ingår i arbetet?
Som maskinchef är du högst ansvarig för fartygets tekniska delar och du företräder arbetsgivaren inom ansvarsområdet. Du ingår i en besättning på tre man; befälhavare, maskinchef och matros. Du arbetar nära teamet ombord och håller en löpande dialog om förändringar i de tekniska systemens tillstånd och tillförlitlighet, samt informerar om avsikter och planering beträffande underhåll och annan nödvändig reparation. Planering av klassningar och varvsbesök sker tillsammans med övriga inblandade.

Du ansvarar för att kontrollera och underhålla alla tekniska system ombord på fartyget i enlighet med företagets SMS / AM-underhållsplan och ger tydliga instruktioner och kommandon till övrig besättning. Du arbetar också med företagets säkerhets- och miljöskyddspolitik ombord på fartyget.

Luleå Hamn arbetar aktivt med avvikelsehantering och det ingår i dina arbetsuppgifter att registrera alla slags avvikelser som tex olyckor och farliga händelser till landorganisationen med hjälp av webbaserat avvikelsesystem.

Noga dokumentation av motoravdelningen med avseende på

- motorloggbok, oljeloggbok.
- utfört underhåll.


Du har befogenhet att inom Luleå Hamns attesträtt, fastställd budget och gällande regelverk anlita externa resurser för att säkerställa den tekniska utrustningens tillförlitlighet och att upphandla varor och tjänster inom ansvarsområdet. Att begära företagets hjälp om du anser det nödvändigt samt att prioritera och disponera resurser ligger också under din befogenhet.

Vid tillfälle där omedelbar fara för medarbetare och/eller annan personal föreligger ska du utan förvarning påkalla avbrott i pågående arbete.

I din roll rapporterar du till din besättning, driftchef för bogserbåtsverksamheten samt teknisk chef i landorganisationen.

Vem är du?
Det är ett krav för tjänsten att du är utbildad sjöingenjör eller maskinchef klass III och innehar B-körkort.

Det är en fördel om du har certifikat för SSO (Ship Security Officer), Basic Safety, Adcanced Fire fighting, Beredskapsbåtar och räddningfsarkoster, kranförare och traktorkörkort, men detta är inte ett krav.

Som person har du goda ledaregenskaper, talar engelska och svenska utan svårigheter och du är van att lösa och förebygga problem. Vidare är du tekniskt lagd när det gäller moderna styrsystem och har goda datorkunskaper.

Du är en initiativtagare med en god kommunikativ förmåga. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i roller där du får möjlighet att utöva den. I ditt arbete är du strukturerad och bra på att prioritera dina arbetsuppgifter utefter verksamhetens behov. Som person är du säkerhetsmedveten och beslutsför.

Därför ska du jobba för Luleå Hamn
- Vi utvecklas! Det händer otroligt mycket just nu! Vi är en hamn och arbetsplats som just nu växer och moderniseras som aldrig förr, som breddar sitt erbjudande och utvecklar hela verksamheten i en hållbar och digital riktning.
- Vi ska må bra! Luleå Hamn är en schysst och trygg arbetsgivare. Här stöttar vi varandra i vårt dagliga jobb och sätter vårt välmående och vår säkerhet högst upp på dagordningen.
- Vi samarbetar! I nära samarbete med näringslivet, myndigheter, globala kunder, rederier och systerhamnar runt Östersjön, utvecklar vi oss själva, vår hamn och världens sjöfart.
- Vi skapar värde! Luleå Hamn är en stolt samhällsbyggare som skapar förutsättningar för hållbar, regional tillväxt och ett livskraftigt Luleå och Norrbotten.


Ansökan
Sista ansökningsdag är 18 december, urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Se därför till att skicka in din ansökan omgående.

Bakgrundskontroller kommer att göras i denna rekrytering.

Anställningsform: Tillsvidare (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Arbetstid: Heltid.
Lönevillkor: Enligt lokala avtal....