Verksamhetsutvecklare till centrala ekonomiavdelning, Region Norrbotten

Verksamhetsutvecklare till centrala ekonomiavdelning, Region Norrbotten [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26794543
Yrke: Controller
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-11-27
Publiceringsdatum: 2022-11-15

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ControllerPresentation:


Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för utveckling, samordning och uppföljning av Regionens ekonomiprocesser. Avdelningen stödjer regionledningen och leder och samordnar arbetet med ledningssystem, budget, planering, uppföljning, rapportering och analys. Ekonomiavdelningen är också ansvarig för beställning vårdval primärvård, beställning vårdval allmän barn- och ungdomstandvård samt för regionens ledningssystem och är även beställaransvarig för den samlade stödverksamheten inom ekonomiområdet och levererar ett lednings- och ekonomistöd till regionens divisioner. På avdelningen arbetar för närvarande 20 personer. 

Vi söker
Vi söker en verksamhetsutvecklare till Region Norrbottens centrala ekonomiavdelning. Vi söker dig som har en högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har, i en stor organisation till exempel en region, kommun eller en större statlig eller privat verksamhet, skaffat dig erfarenheter av självständigt kvalificerat ekonomiarbete men också av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete, gärna flerårig. Har du även vidareutbildningar inom kvalitets- eller verksamhetsutveckling är det meriterande liksom erfarenheter av arbete med BI eller andra IT-baserade system.
Som person är du strukturerad med en strategisk förmåga och lägger vikt vid helhetsperspektivet. Du arbetar självständigt i samverkan med interna och externa parter för att säkerställa utveckling av arbetssätt och processer och vill uppnå konkreta resultat. Du är självgående med en stark känsla för hur kvalitet skapas och har förmåga att kommunicera och inspirera i dina frågor. Du är serviceinriktad och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det här får du arbeta med
Som verksamhetsutvecklare kommer du att vara en central resurs i arbetet med att stötta ekonomifunktionens chefer, processledare och ekonomiansvariga i arbete med kvalitets- och processutveckling. Ekonomiprocesserna ska moderniseras och utvecklas så att chefer och personal i kärnverksamheten kan avlastas administrativa arbetsuppgifter. Du har även förvaltning och utveckling av Region Norrbottens ledningssystem inom ditt ansvarsområde. Du samordnar och samverkar därför med andra aktörer på regionens övriga avdelningar och divisioner. Du ansvarar för omvärldsbevakning inom området. Du levererar ledningsstöd till ekonomidirektören och är en proaktiv nyckelspelare i ekonomiavdelningens interna utvecklingsarbete och bidrar med helhetssyn inom ditt ansvarsområde och för regionen. Vid behov deltar du även i projekt eller tar uppdrag inom regionen som ligger inom dina kompetensområden.  
Det här erbjuder vi dig
- Engagerad och kompetent omgivning med möjlighet att påverka
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!