Verksamhetssäkerhetsofficer

Verksamhetssäkerhetsofficer

Annons: 26799614
Yrke: Officer
Arbetsgivare: Försvarsmakten
Arbetets ort: Boden, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-09
Publiceringsdatum: 2022-11-16

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: OfficerPresentation:


Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har förändrats och regeringen har beslutat att den militära förmågan fortsatt ska stärkas. Det innebär att Försvarsmakten och Norrbottens Regemente ska växa. En avgörande faktor för att vi ska kunna växa är att verksamheten vid förbandet genomförs på ett effektivt och verksamhetssäkert sätt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningen som verksamhetssäkerhetsofficerare är placerad vid regementsstabens genomförandeavdelning och ansvarar för att vidmakthålla och utveckla I 19 instruktion för verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö. Befattningen kommer ha ett tätt samarbete bland annat med regementets arbetsmiljösamordnare och övriga företrädare för delområdena trafiksäkerhet, transport farligt gods, sjösäkerhet, dyksäkerhet, miljö, BVKF, elsäkerhet, systemsäkerhet, dyksäkerhet samt brandskydd.

Som verksamhetssäkerhetsofficer har du även ett tätt samarbete med regementets underavdelningar. Inom området militär marksäkerhet utgör verksamhetssäkerhetsofficeren främste företrädare vid förbandet. Verksamhetssäkerhetsofficeren rapporterar direkt till Regementschefen. Befattningen kräver att arbetet bedrivs proaktivt, med närvaro i verksamheten för bästa resultat. Vid större övningar åligger det verksamhetssäkerhetsofficeren att utverka styrningar för riskhanteringen före, under och efter övningsverksamheten samt implementering av densamma.

KRAV

Kvalifikationer:
• Yrkesofficersexamen.
• Körkort B.

Meriterande:
• Genomgått verksamhetssäkerhetskurserna bas-, fortsättning-, samt utredningsmetodik vid MHS Karlberg.
• Genomgått kurs verksamhetssäkerhet övningsledning, SAFOC (FIN).
• Tjänstgöring på regemente/flottiljstab.
• Flerårig erfarenhet av trupputbildning och övningsverksamhet inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet.
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av avvikelsehanteringsarbete i system i PRIO.

Personliga egenskaper
• Är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna.
• Visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet.
• Har ett högt säkerhetsmedvetande.
• Är flexibel och beredd att arbeta under provisoriska förhållanden.
• Har förmåga att arbeta självständigt, att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja.
• Är noggrann samt har förmågan att växla tempo när så krävs.
• Befattningen kräver en hög grad av integritet och där du kan säga ifrån om du tycker att något är fel men har en förmåga att genomdriva chefens beslut, även om du inte samtycker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen.

Övrigt:
Befattningen är en OR 7/8 och är en kontinuerligt tjänstgörande tillsvidareanställning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Dag, heltid. Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer. Deltagande i övningsverksamhet vid förbandet kan innebära frånvaro samt att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie kontorsarbetstid.
Arbetsort: Boden.
Individuell lönesättning, flexibel arbetstid möjligt om verksamheten tillåter.
I ansökan ska följande handlingar bifogas: CV, personligt brev, Officersexamen för militära befattningar samt eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten.  

Försvarsmakten eftersträvar en jämn könsfördelning därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Upplysning om tjänsten kontakta:
Övlt Peter Lindberg, Chef Genomförandesektionen/I 19, 0921-348000 e-post: peter.lindberg@mil.se  

Fackliga företrädare:
• OF Bothnia – Mikael Lundsten,
• SEKO – David Vinberg,
• Försvarsförbundet – Annelie Forshage,
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel – 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2022-12-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Regementets huvuduppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2030 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik.

Värnpliktsutbildningen genomförs på Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. På regementet finns även en regementsstab, en brigadstab, Försvarsmaktens vinterenhet, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.