Prorektor

Prorektor [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26805240
Yrke: Prorektor
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-08
Publiceringsdatum: 2022-11-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: Prorektor



Presentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.



Rektorsfunktionen består av rektor och två prorektorer, varav en är ställföreträdande rektor. Denna utlysning gäller endast uppdraget som prorektor. Prorektorernas uppgift är att tillsammans med rektor företräda och tillvarata universitetets intressen inom interna och externa arenor av strategisk betydelse. Den närmare arbetsfördelningen inom rektorsfunktionen och uppdragets omfattning beslutas i samråd inför tillträde av uppdraget. Uppdraget som prorektor ges för i första hand på tre år.

Befattningen som prorektor innebär att

- Utveckla universitetet tillsammans med medarbetare och studenter för att skapa de bästa förutsättningarna för forskning och utbildning, där ny teknik och flexibla utbildningsformer spelar en viktig roll

- Vidareutveckla samverkan mellan universitetets olika ämnesområden för att uppnå en effektiv, kreativ och attraktiv arbetsplats för anställda och studenter

- Stärka universitetets konkurrenskraft internationellt, nationellt och regionalt

- Utveckla samverkan med näringslivet och det omgivande samhället på alla nivåer och arbeta för att erhålla extern finansiering

- Främja jämställdhet, mångfald och hållbarhet inom alla områden där universitetet är verksamt

Bakgrund och erfarenhet
För att lyckas i rollen som prorektor tror vi att du har:

- Stark förankring i vetenskapssamhället
- Erfarenhet av såväl utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning som forskning
- Gedigen och dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt akademiskt ledarskap
- Goda nationella och internationella kontakter inom akademi och samhälle samt erfarenhet av konstruktivt samarbete med näringslivet
- Goda kunskaper om hur forskningsfinansiering fungerar inom högskolan samt kunskap om och förmåga att attrahera externa anslag
- God kännedom om det nationella högskolesystemet och om styrningsprocesser inom akademin
- Erfarenhet av samverkan med fackliga och kollegiala organ
- Erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet från olika forskningsmiljöer
- Erfarenhet av internationell verksamhet
- Dokumenterad erfarenhet av personalledning

Viktiga personliga egenskaper:

- Förmåga att se helhet och struktur
- Förmåga att förankra och samverka
- Förmåga att verka i olika kulturer och sociala miljöer

Villkor
Tidsbegränsat uppdrag på tre år, med möjlighet till förlängning.

Vid frågor är du välkommen att kontakta HR-strateg Maria Taylor, 0920-49 1464.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529, kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Är du den person vi söker? Lämna din intresseanmälan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen nedan. I din intresseanmälan vill vi att du kort beskriver dina tankar om uppdraget som prorektor. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 8 december 2022
Diarienummer: 4562-2022