Budgetstrateg till Ekonomiavdelningen, Luleå

Budgetstrateg till Ekonomiavdelningen, Luleå

Annons: 26805899
Yrke: Budgetplanerare
Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-08
Publiceringsdatum: 2022-11-17

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: BudgetplanerarePresentation:


Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för utveckling, samordning och uppföljning av Regionens ekonomiprocesser. Avdelningen stödjer regionledningen och leder och samordnar arbetet med ledningssystem, budget, planering, uppföljning, rapportering och analys. Ekonomiavdelningen är också ansvarig för beställning vårdval primärvård, beställning vårdval allmän barn- och ungdomstandvård samt för regionens ledningssystem och är även beställaransvarig för den samlade stödverksamheten inom ekonomiområdet och levererar ett lednings- och ekonomistöd till regionens divisioner. På avdelningen arbetar för närvarande 20 personer. 

Vi söker
Vi söker en budgetstrateg till Region Norrbottens centrala ekonomiavdelning. Vi söker dig som har en högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har, i en stor organisation t.ex en region, kommun eller en större statlig eller privat verksamhet, skaffat dig flerårig erfarenhet av självständigt kvalificerat ekonomiarbete med planering, budgetering och uppföljning med särskilt fokus på budgetarbete.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och strategisk och har en förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Du arbetar självständigt i samverkan med interna och externa parter och tar initiativ för att säkerställa kvalitet och resultat. Du är självgående med en stor förståelse för processen för budgetarbetet och du har förmåga att kommunicera och inspirera i dina frågor. Du är serviceinriktad och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. 

Det här får du arbeta med
Som budgetstrateg är du en viktig del av det långsiktiga och utvecklingsinriktade arbetet med styrning, planering, budgetering och uppföljning. Du ansvarar framförallt för att i nära samarbete med budgetchefen säkra principer, metoder och tydlighet för att utveckla budgetarbetet så att det skapar förutsättningar för en transparant och öppen budgetprocess och en säker uppföljning. Du kommer att behöva arbeta nära ekonomifunktionens processledare och ekonomiansvariga för att utarbeta nya arbetssätt och kommunicera hur dessa ska förstås och nyttjas. En stor del av arbetet består även i att ansvara för delar av regionens budgetprocess med bl.a olika planeringsdokument, budgetramar och resursfördelningar. Du ansvarar för omvärldsbevakning inom dina ansvarsområden.
Du tillhör du den centrala ekonomiavdelningen och arbetsleds i det dagliga arbetet av budgetchefen. Du rapporterar till ekonomidirektören och deltar vid behov i olika projekt eller uppdrag. Du ansvarar för omvärldsbevakning inom dina arbetsområden och är en aktiv part i det regioninterna utvecklingsarbetet.

Det här erbjuder vi dig
- Engagerad och kompetent omgivning med möjlighet att påverka
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/Jobb-och-utbildning/Jobba-hos-oss/
Information om tjänsten
Tjänsten är etn tillsvidareanställning på heltid, dagtid.

Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!