Forskare i energiteknik inom termokemiskomvandling av biomassa

Forskare i energiteknik inom termokemiskomvandling av biomassa

Annons: 26809034
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-09
Publiceringsdatum: 2022-11-18

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Avdelningen för energivetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en forskare inom energiteknik, med fokus på pyrolys och förgasning av biomassa. Vi samarbetar med företag/industrier i forsknings- och studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samverkar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Vår forskning är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter
Huvudsakligen kommer du att genomföra experimentellt arbete och modelleringsarbete inom termokemiskomvandling av biomassa. I synnerhet kommer du undersöka bränsleomvandlingen i en skruvreaktor för termokemisk omvandling av biomassa samt karakterisering av reaktionsprodukter i detalj. Som en del av dina arbetsuppgifter kommer du att stödja ett par doktorander i omgivande forskningsområde för att de ska kunna utföra experimentella aktiviteter i vårt labb på ett bra sätt. Andra delar av dina arbetsuppgifter är att skriva vetenskapliga artiklar och projektrapporter med hjälp av seniora forskare och doktorander.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som forskare krävs doktorsexamen inom energiteknik eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Ytterligare krav

- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Erfarenheter i akademiskt skrivande.
- Mycket goda erfarenheter av forskning om biomassaförgasning och pyrolys.
- Erfarenheter av att utföra pyrolysexperiment i en skruvreaktor.
- Erfarenheter av att utveckla och karakterisera fas CO2-sorptionsmaterial och katalysatort.
- Erfarenheter av att utföra förgasningsexperiment av biomassa för vätgasproduktion

Information
Tjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning under 10 månader. Du kommer vara anställd vid Luleå tekniska universitet och vara placerad i Luleå, Sverige.

För ytterligare information, kontakta:Professor Kentaro Umeki, 0920-49 2484, kentaro.umeki@ltu.se, Professor Marcus Öhman, Avdelningschef, 0920-49 1977, marcus.ohman@ltu.se

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa, exempelvis kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4507-2022
Sista ansökningsdag: 9 december 2022