Förste forskningsingenjör i tillämpad geokemi

Förste forskningsingenjör i tillämpad geokemi

Annons: 26822227
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-09
Publiceringsdatum: 2022-11-22

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Forskningsämnet Tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Ämnet har sedan början av 1990-talet framgångsrikt kombinerat tillämpad forskning med grundforskning. Grundforskningen syftar till att förstå koncentrationsnivåer och mobilitet av grundämnen under naturliga förhållanden. Den tillämpade forskningen omfattar föroreningseffekter från olika typer av mänskliga aktiviteter och åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar och begränsa deras skadeverkningar. Gruvindustrins och infrastrukturbyggandets miljöfrågor är viktiga forskningsområden. Analytisk kemi, isotopgeokemi, miljömineralogi och miljöforensik är viktiga delar i ämnets forskningsområden.

Tillämpad geokemi har stora projekt tillsammans med Trafikverket om miljöpåverkan från sulfidhaltigt berg i samband med byggande av tunnlar och andra typer av byggande där bergmassor måste fraktas bort. Det har visat sig vara relativt vanligt att järnsulfider uppträder. Dessa kan ge upphov till sura, metallhaltiga lakvatten om de exponeras för syre och vatten.

Gruppen som arbetar med detta behöver förstärkas med en person som ska arbeta med mineralogiska studier i sulfidhaltigt berg och undersöka vilka grundämnen som förekommer i vilka mineral.

Projektbeskrivning
I samarbete med Trafikverket bedrivs projekt som syftar till att kvantifiera och förstå de problem och risker som finns med att bygga infrastruktur i sulfidhaltigt berg, och utveckla metoder för riskbedömning och prediktering. Laktester i olika skalor inklusive storskaliga tester i klimatkammare utförs liksom noggranna mineralogiska och geokemiska studier.

Arbetsuppgifter
Den förste forskningsingenjören ska arbeta med mineralogiska studier och olika analysmetoder och tester som ska visa i vilka primära och sekundära mineral viktiga grundämnen förekommer i. Andra arbetsuppgifter är att assistera vid uppbyggande och igångsättande av lakningsexperiment och att regelbundet provta lakvatten.

Kvalifikationer
För den här tjänsten som förste forskningsingenjör krävs bachelor- eller kandidatexamen med geovetenskaplig inriktning.

Goda kunskaper i mineralogi och olika metoder som optisk mikroskopiering, SEM och XRF för att identifiera mineral är nödvändiga.

Erfarenhet av hydroseparation för tungmineralseparation och sekventiell extraktion är meriterande liksom kunskaper i programvaror som iogas, QGIS och ArcGIS.

Information
Tjänsten omfattar 100 % med Luleå som stationeringsort. Tillträde så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Björn Öhlander, 070 5235671, bjorn.ohlander@ltu.se

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4610-2022
Sista ansökningsdag: 9 december 2022