Framstående postdoktor i materialteknik

Framstående postdoktor i materialteknik

Annons: 26831087
Yrke: Forskarassistent
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-15
Publiceringsdatum: 2022-11-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: ForskarassistentPresentation:


-Projekt: materialbearbetning och karakterisering för vätgaslagring, transport och användning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

För dig med höga ambitioner inom både forskning och undervisning vill Luleå tekniska universitet ge de bästa förutsättningarna till en framtida karriär hos oss.

Avdelningen för materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet bjuder in högt motiverade kandidater med intresse av att forska inom ämnet materialteknik med fokus på design av material för avskiljning och användning av koldioxid till anställning som postdoktor. Forskningsämnet materialteknik har pågående verksamhet som täcker breda forskningsområden inom metalliska och keramiska material (högtemperatur material, intermetaller, rymdmaterial, höghållfasta stål, porösa keramiska material och material för energiutvinning).

Avdelningen är en del av Institutionen för teknikvetenskap och matematik. På institutionen finns flera andra forskningsämnen med verksamhet som angränsar materialteknik, till exempel maskinelement och hållfasthetslära. Inom grundutbildningen finns det två utbildningar som har en internationellt inriktad profil som är av stor betydelse för avdelningen, civilingenjörsprogrammet EEIGM och mastersprogrammet AMASE. Inom dessa utbildningar utför många studenter projektarbeten och examensarbeten i projekt närliggande vår forskning. Forskningsämnet materialteknik består av fem seniora forskare, två tekniker och nio doktorander.

ÄMNESBESKRIVNING
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

PROJEKTBESKRIVNING
Syftet med projektet är att syntetisera och bearbeta sorbenter och katalysatorer för att bidra till att snabbt utveckla forskningsområdena lagring och transport av väte, avkolning av CO2-extensiva industrier och CO2-utnyttjande. För att uppnå detta kommer du att designa, syntetisera och karakterisera nya sorbenter och katalysatorer för koldioxidavskiljning och omvandling med förnybart väte och ammoniak. Du kommer att utveckla ämnets forskningskapacitet gällande nyttjande av väte som energibärare och arbeta för att utveckla katalysatorer och ultraporösa material för säker lagring och transport av kemikalier och dess användning inom användandet av koldioxid för att producera förädlade kemikalier. Det experimentella arbetet förväntas ske främst vid Luleå tekniska universitet på avdelningen för materialvetenskap, med tillgång till processlaboratorier, SEM, DSC, TGA, utrustning för karakterisering av mekaniska egenskaper och högtemperatur-XRD. En ny katalytisk reaktorinstallation kommer att finnas på plats för karakterisering i december 2022. Projektet är planerat att starta februari 2023 och pågå i två år.

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som postdoktor innebär stora möjligheter till att själv definiera dina dagliga arbetsuppgifter och hur de skall genomföras. Du kommer ges möjlighet till att agera och träna dig som projektledare kombinerat med egen utbildning och utveckling.

I anställningen ingår ett kortare utvecklingsprogram med pedagogisk utbildning, ledarskapsutveckling och träning i kommunikation och söka extern finansiering. Det finns även möjlighet att ansöka om medel för specifik labbutrustning.

Kvalifikationer
Du ska ha en doktorsexamen i materialvetenskap, kemi eller kemiteknik och ha god kunskap, erfarenhet och en publiceringshistorik om porösa material. Du ska kunna kommunicera bra skriftligt och muntligt på engelska. Erfarenhet av bearbetningsvetenskap, porösa material och synteskemi är en meriterande.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid på heltid under två år. Tjänstgöringsort är Luleå. Luleå tekniska universitet erbjuder omlokaliseringsstöd för att underlätta din etablering i vår region.

För ytterligare är du välkommen att kontakta biträdande professor Farid Akhtar, farid.akhtar@ltu.se

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, CV/meritförteckning, examensbevis och en forskningsplan på en sida för att genomföra projektet. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 15 december 2022
Referensnummer: 4648-2022