Specialpedagog/speciallärare till Pitholmsskolan åk 7-9

Specialpedagog/speciallärare till Pitholmsskolan åk 7-9

Annons: 26834100
Yrke: Specialpedagog
Arbetsgivare: Piteå Kommun
Arbetets ort: Piteå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-08
Publiceringsdatum: 2022-11-24

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: SpecialpedagogPresentation:


Piteå det är hit man kommer när man kommer hem.

Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång.

I Utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att fortsatt hålla en hög kvalitét så att barn och ungdomar i Piteå får en bra utbildning och de bästa förutsättningarna för sitt vuxenliv. I förvaltningen arbetar ca 1500 medarbetare med barns utveckling och lärande inom förskola, grundskola, och gymnasieskola.


Specialpedagog/speciallärare till Pitholmsskolan åk 7-9

Pitholmsskolan är en 4-9 skola i Piteå kommun. Mellan- och högstadiet utgör egna skolenheter inom samma byggnad.

I åk 7-9 finns 245 elever uppdelade i 11 klasser. Vi sätter stor tilltro till den enskilde eleven och hans eller hennes inneboende förmåga att själv forma sin värld. Det är vår övertygelse att alla elever kan, ska och vill ta eget ansvar med rätt förutsättningar, en utmaning för alla oss som verkar i skolan. Eleverna ska bli mer och mer medvetna om sitt eget lärande och förstå nyttan av att lära sig nya saker. Kunskap ser vi som ett redskap som man bär med sig. Denna kunskap ska tillsammans med nya erfarenheter användas för att utveckla ny kunskap.

Gemensamt för alla verksamheter i området, förskola till årskurs 9, är att vi arbetar efter en gemensam vision om att alla ska lyckas, alla ska känns trygghet och studiero samt att alla ska känna sig välkomna.

Arbetsuppgifter
Pitholmsskolan åk 7-9 söker en specialpedagog/speciallärare. Din profession inom det specialpedagogiska fältet ska bidra till en tillgänglig lärmiljö för våra elever. Du ingår i skolans elevhälsoteam, samt ansvarar för att schemalägga och genomföra stödinsatser i samarbete med skolans resursgrupp. Du kommer att samarbeta med specialpedagoger vid Pitholmsskolan åk 4-6.

I arbetet ingår även specialpedagogiska administrativa delar gällande kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram samt handledning till kollegor, elever och vårdnadshavare. En del av arbetstiden kommer att innefatta undervisning, enskilt, i grupp eller klass.

Du kommer att ingå i ett väl inarbetat arbetslag och vara en viktig länk i det kollegiala samarbetet kring planering, undervisning och bedömning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med specialpedagogexamen/speciallärarexamen. Meriterande om du har behörighet och erfarenhet av ämnesundervisning på högstadiet. Anställningen kräver god prioriteringsförmåga, vilja och förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med övrig personal, elever och vårdnadshavare. God analytisk förmåga är viktigt tillsammans med en god förmåga att värdera och ompröva beslut och göra bedömningar för pedagogiska insatser samt att kunna infoga detta arbete i ett systematiskt kvalitetsarbete.

För anställning inom för- och grundskola krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret. 

Anställning övrigt
Tillsvidareanställning 100%, ferieanställning. Tillträde så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 2022-12-08