Utvecklingsledare/chef Bibliotek och IT-centrum i Luleå Gymnasieskola

Utvecklingsledare/chef Bibliotek och IT-centrum i Luleå Gymnasieskola

Annons: 26836281
Yrke: Organisationsutvecklare
Arbetsgivare: Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2022-12-16
Publiceringsdatum: 2022-11-25

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: OrganisationsutvecklarePresentation:


LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + VÄRLDSARV + DRÖMARBETE + TRYGGHET + GRÖN INDUSTRI + LIVSPUSSEL + NATUR + KULTUR + NÖJESLIV + SPÄNNANDE JOBB + SPELA ROLL + DU

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Barn- och utbildningsförvaltningen
Skolan i Luleå en nationell förebild

Våra ledstjärnor är:
- Engagemang och arbetsglädje
- Ansvar, analys och resultat
- Kompetens

Vi söker nu en utvecklingsledare på 100% till Luleå gymnasieskola.

Centralt i Luleå finns Luleå gymnasieskola, en samlad gymnasieby där tio skolenheter samsas i fyra kvarter. Här finns också ett fint gymnasiebibliotek mitt i byn och ett Hälsans hus för vår idrottsundervisning. I gymnasiebyn studerar drygt 2 300 elever inom gymnasieskola och gymnasiesärskola, och här arbetar ca 300 personer.

Kunskap och framtidstro i centrum det är vårt motto. I Luleå gymnasieskola har vi fokus på lärande. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi vill vi förbereda eleverna för framtiden, arbetslivet och livet som samhällsmedborgare.

I gymnasieledningen har vi höga förväntningar på varandra och på alla medarbetare. Som utvecklingsledare ingår du i ett ledningsteam som består av rektorer, biträdande rektorer, utvecklingsledare och gymnasiechef.

Varje skolenhet leds av en rektor som har ett huvudansvar för sin skolenhet. Rektor samverkar i många frågor, med rektorer/biträdande rektorer inom sitt kvarter men också med övriga kollegor i Luleå gymnasieskolas ledningsgrupp. Rektor samarbetar även nära elevhälsans kompetenser i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolenheten. Luleå gymnasieskolas övergripande samordning och ledning består av gymnasiechef, tre utvecklingsledare och en skolhandläggare på halvtid.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Uppdragets kärna är att på gymnasiechefs uppdrag leda arbetet med gymnasieskolans övergripande systematiska kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att ansvara för uppföljningar av verksamhetens resultat och måluppfyllelse, till exempel genom sammanställningar och tolkning av statistik, samt att medverka i central planering, ledning och utvärdering av olika utvecklingsprocesser. Utvecklingsledaren samverkar med övriga utvecklingsfunktioner inom barn- och utbildningsförvaltningen i en särskild arbetsgrupp. Arbetsgruppen verkar för en röd tråd i det systematiska kvalitetsarbetet mellan alla skolformer. Här finns goda möjligheter att påverka förvaltningsövergripande processer inom kvalitets- och förbättringsarbete.

Att stödja gymnasiets ledare i skolenheternas kvalitetsarbete är en viktig beståndsdel i tjänsten. Det finns också stort utrymme för kreativitet när det gäller att själv identifiera, initiera och driva utvecklingsinsatser både på enhets- och övergripande skolnivå. För att sådana insatser ska vara framgångsrika är den person vi söker någon som kan motivera andra och med gott driv leda processer framåt.

En central del i uppdraget är att hålla sig uppdaterad i utbildningsvetenskaplig forskning, styrdokument och skolutvecklingsfrågor. Kontakter med lärosäten och myndigheter är en självklarhet och det finns goda chanser till deltagande i olika nätverk. Utvecklingsledaren leder även förstelärarnas gemensamma arbete, vilket under två år framåt har fokus på aktionsforskning.

Utvecklingsledaren ingår i Luleå gymnasieskolas ledningsgrupp och är direkt underställd gymnasiechefen. I tjänsten ingår också att leda verksamheten vid Bibliotek- och IT-centrum med personalansvar för 8 personer. Bibliotek- och IT-centrum är en stödfunktion för samtliga enheter på skolan. Bibliotekspersonalen har de senaste åren fördjupat sin samverkan med skolans lärare inom såväl läsprojekt som informationssökning och källkritik. IT-personalen arbetar både med skolans IT-infrastruktur (datorer, nätverk, övriga utrustning) och pedagogiskt stöd (support, administration av digitala verktyg och handledning kring undervisningens digitalisering).

Vi vill att du
- är kunnig och engagerad i utvecklings- och kvalitetsfrågor
- har förmåga att arbeta processinriktat för ständig utveckling
- har ett stort intresse för lärande och utveckling av gymnasieskolan
- har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan leda grupper av andra skolprofessioner

KVALIFIKATIONER
Du ska ha pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete.

Vi söker dig som har
-erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt
-erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete
-erfarenhet av arbete inom gymnasieskola

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Du söker jobb hos oss via ett elektroniskt ansökningsformulär. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Har du frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV kontakta www.offentligajobb.se eller 0771-704 704.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.


Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb