Doktorand i gränsytors kemi

Doktorand i gränsytors kemi [OBS denna annons har utgått]

Annons: 26865701
Yrke: Doktorand
Arbetsgivare: Luleå tekniska universitet
Arbetets ort: Luleå, Norrbottens län
Senaste ansökningsdatum: 2023-01-31
Publiceringsdatum: 2022-12-02

Kvalifikationer

Arbetslivserfarenhet: DoktorandPresentation:


Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Luleå tekniska universitet, avdelningen för Kemiteknik söker en motiverad doktorand inom forskningsämnet Gränsytors kemi med inriktning mot syntes och karakterisering av halogenfria jonvätskeelektrolyter för superkondensatorer.

Ämnesbeskrivning
Gränsytors kemi utvecklar nya typer av jonvätskor som är revolutionerande, miljövänliga och effektiva elektrolyter och smörjmedel med tillämpningar för batterier och superkondensatorer samt inom hela tribologiområdet. Vi studerar och utvecklar miljövänliga funktionella samlare för separation av mineral samt miljövänliga flamskyddsmedel från naturligt förekommande ämnen.

Projektbeskrivning
Konventionella elektrolyter är lösningar av fluorerade litiumsalter löst i organiska lösningsmedel. Sådana elektrolyter har ett antal nackdelar inkluderande toxicitet, risk för läckage, hög brandfarlighet, högt ångtryck och låg termisk och elektrokemisk stabilitet. Det finns därför ett brådskande behov av att ersätta dessa elektrolyter med icke-brandfarliga och halogenfria alternativ för att förbättra både säkerhet och prestanda. Joniska vätskor är salter som är vätskor vid eller under 100°C och har ett antal unika egenskaper såsom icke-flyktighet, icke-brännbarhet, hög termisk stabilitet, hög jonledningsförmåga, hög kemisk och elektrokemisk stabilitet och funktionell designbarhet. På grund av detta betraktas joniska vätskor som en lämplig komponent för framtida elektrolyter. De flesta kommersiellt tillgängliga jonvätskor innehåller emellertid fluorerade anjoner vilket gör dem mindre miljövänliga, dyra och besvärliga att producera och också problematiska i återvinningsstadiet. Därför är utveckling av nya halogenfria jonvätskor baserade elektrolyter mycket önskvärt.

Projektet finansieras av Horizon Europe och ett samarbete mellan forskargruppen gränsytors Kemi vid avdelningen för kemiteknik, Luleå tekniska universitet och Europeiska universitet, forskningsinstitut och industrier i Portugal, Polen, Italien, Belgien, etc.

Arbetsuppgifter
Huvudfokus är att designa, syntetisera och karakterisera halogenfria jonvätskor baserade elektrolyter. Målet är att starta från lättillgängliga, ekonomiska och gröna material med godartade syntetiska procedurer. De resulterande joniska vätskebaserade elektrolyterna kommer att karakteriseras med användning av NMR, FTIR och Raman spektroskopiska tekniker. Dessutom mäts fysikalisk-kemiska egenskaper såsom densitet, viskositet, termiskt beteende och jonkonduktivitet, tillsammans med elektrokemisk stabilitet och superkondensatorprestanda. Några av experimenten kommer att genomföras i samarbete med andra forskningsinstitut och industrier.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kompetens och erfarenhet
För att vara behörig för anställning krävs en master inom kemi och erfarenhet samt goda kunskaper i organisk syntes och fysisk-kemisk karaktärisering. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt är också ett krav. Erfarenhet av syntes av jonvätskor och fysikaliska och elektrokemiska karakterisering är meriterande.

Information
Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år. Institutionstjänstgöring (t.ex. undervisning) upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande professor Faiz Ullah Shah (faisha@ltu.se), Gränsytors kemi, Luleå tekniska universitet

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4717-2022
Sista ansökningsdag: 31 januari 2023